ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Έξω οι δολοφόνοι από το δήμο Γλυφάδας

Το απαράδεκτο άτομο το οποίο φέρεται να είναι δικηγόρος,  στη θέση του δημάρχου, ενώ διαπράττει συνέχιση των παράνομων και εγκληματικών μεθοδεύσεων των προκατόχων του, είναι ανάρμοστος για την θέση του, καθώς επίσης, και η αντιπολίτευση στο δήμο Γλυφάδας, η οποία παρανομούσε επί τέσσερα χρόνια, και τα λοιπά αντιπολιτευόμενα τα οποία δεν εξυπηρετούν την εκπροσώπηση των δημοτών. 
Γιάννης Κουρδομένος 

Προς γνώση και για τα νόμιμα:

Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
1) Εισαγγελέα Αρείου πάγου.
2) Υπουργό εσωτερικών.
3) Υπουργό οικονομικών.
4) Υφυπουργό δικαιοσύνης κατά της διαφθοράς
5) Επιθεωρητή δημοσίας διοίκησης
6) Ελεγκτή νομιμότητας στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής
7) Μ.Μ.Ε


Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας διακρίνονται για την ευρεία και συστηματική επίθεση, πρόκειται δηλαδή για οτιδήποτε αποτρόπαιο διαπράττεται ως μέρος εκτεταμένης ή συστηματικής επίθεσης εναντίων αμάχων, η οποία τελείται είτε από έναν δράστη, είτε από πολλούς, που ενεργούν άπαξ ή σε διαφορετικούς χρόνους στα πλαίσια οργανωμένου σχεδίου ή προσχεδιασμένης πολιτικής

 Η λέξη “εκτεταμένη” αφορά το εύρος της φύσης της επίθεσης και του αριθμού των προσώπων που στοχοποιούνται, καθώς επίσης υπό τον ίδιο όρο διαλαμβάνεται και το άπαξ τελούμενο έγκλημα που έχει σωρευτικό, συνολικό αποτέλεσμα, το οποίο επέρχεται από μία σειρά ανθρώπινων πράξεων (ως συνόλου) ή από μία απάνθρωπη πράξη εξαιρετικών διαστάσεων ενώ η λέξη “συστηματική” αναφέρεται στην οργανωμένη φύση της πράξης βίας και στη μηδενική πιθανότητα της τυχαίας εμφάνισής της, και συχνά εκφράζεται μέσα από την ομοιόμορφη, επαναλαμβανόμενη τέλεση εγκλημάτων, με την έννοια της πανομοιότυπης επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς σε τακτική βάση.

Υφίσταται ένα συντονισμένο σχέδιο διαφόρων ενεργειών που στοχεύουν στην καταστροφή των βασικών θεμελίων της ζωής, των ομάδων, η ατόμων μιας ομάδας, με στόχο την καταστροφή της ζωής αυτών και την εκμηδένιση των ίδιων των ομάδων. 

Οι στόχοι ενός τέτοιου σχεδίου είναι η αποσύνθεση των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών, του πολιτισμού, της γλώσσας, των εθνικών φρονημάτων, της θρησκείας, και της οικονομικής αυθυπαρξίας, καθώς και η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων της προσωπικής ασφάλειας, της ελευθερίας, της υγείας, της αξιοπρέπειας, και ακόμα και της ζωής των μελών των ομάδων αυτών.

Η γενοκτονία ορίζεται ως η φυσική καταστροφή εθνικών, εθνοτικών, φυλετικών και θρησκευτικών ομάδων, εν όλω ή εν μέρει.

1). Την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος (actus reus), δηλαδή μία ή περισσότερες από τις αναφερόμενες στο άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού του ΔΠΔ (ICC) πράξεις, ήτοι:

(α) η θανάτωση ή πρόκληση θανάτου,
(β) η πρόκληση σοβαρών σωματικών ή διανοητικών βλαβών στα μέλη της ομάδας,
(γ) σκόπιμη επιβολή μέτρων και συνθηκών ζωής προσεκτικά σχεδιασμένων που αποσκοπούν στη φυσική εξόντωση εξ ολοκλήρου ή μερικώς
(δ) επιβολή μέτρων που αποσκοπούν να αποτρέψουν γεννήσεις εντός της ομάδας δηλαδή μία μορφή “βιολογικής γενοκτονίας” 

Όπως επισημαίνει ο William Schabas ο Εισαγγελέας καλείται να αποδείξει όχι μόνο τα πραγματικά περιστατικά, αλλά την εγκληματική πρόθεση, τον “ένοχο νου”( “guilty mind”) , καθώς η πράξη δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί ένοχος ο δράστης, εκτός αν αποδειχθεί η εγκληματική πρόθεση (“actus non facit reum nisi mens sit rea”).

Γιάννης Κουρδομένος: Έχουμε το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων της πρόθεσης από τη πλευρά όσων βρίσκονται στα έδρανα του δήμου Γλυφάδας, δεδομένων σειράς αιτήσεων και παρανομιών στο σύνολο των αιτήσεων, όπως και άρνηση οι αιτήσεις μας να τεθούν στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γλυφάδας.

Στον αντίποδα έχουν πλειάδα παράνομα και καταχρηστικά ωφελημένων από ενέργειες των ιδίων προσώπων, τα οποία σε ιδιότυπο καθεστώς παρανομίας απολαμβάνουν τα χρήματα του κοινωνικού συνόλου, χωρίς καμία ιδιαίτερη διαδρομή σε τοπικό επίπεδο.

Επίσης, έχουμε σειρά δημόσιων ενεργειών - ενημέρωσης των κατοίκων Γλυφάδας, ώστε να γνωρίζουν τα ισχύοντα από τη πλευρά όσων αξίωσαν την εκλογή τους, όπως και τις παρανομίες τους.

Στο άρθρο 30 του Καταστατικού του ΔΠΔ της Χάγης, ορίζεται ότι το ψυχικό στοιχείο της γενοκτονίας έχει δύο στάδια, δηλαδή ένα άτομο πρέπει να έχει πρόθεση σε σχέση με την τέλεση της πράξης, το πρόσωπο να έχει σκοπό να υιοθετήσει συγκεκριμένη συμπεριφορά και ως προς τις επερχόμενες συνέπειες, το πρόσωπο να τελεί σε γνώση (και πρόθεση) ότι θα επέλθει το αποτέλεσμα που επιδιώκει ή ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επέλθει κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. 

Καλύπτει δηλαδή πλήρως τη νομοτυπική μορφή του εγκλήματος, γνωρίζει και επιθυμεί την πραγμάτωση των στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν, όπως αυτά περιγράφονται στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος.

Η γνώση ορίζεται ως η ύπαρξη συνείδησης σχετικά με το ότι θα επέλθουν οι συνέπειες δεδομένης της συνήθους πορείας των πραγμάτων. Η δε πρόθεση χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη διπλού δόλου, ήτοι πρόθεση για την τέλεση της πράξης κατά ατόμου που ανήκει στην ομάδα που έχει στοχοποιηθεί με σκοπό την εξόντωσή του. 

Απαιτείται αυτός ο ειδικός δόλος, dolus specialis( specific or special intent) για εξόντωση μία ομάδας, η ακόμα ενός ατόμου της ομάδας, ο οποίος πρέπει να καλύπτει όλο το φάσμα της αντικειμενικής υπόστασης της πράξης, και είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τη γενοκτονία από την ανθρωποκτονία κατά συρροή.

Κατά τη νομολογία για να αποδειχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου η γνώση και η πρόθεση περί γενοκτονίας θα πρέπει να αποδειχθεί η ύπαρξη πλάνου, σχεδίου περί εξόντωσης.

Γιάννης Κουρδομένος: Έχουμε το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων σχοποποιημένων διώξεων και κατασχέσεων από τη πλευρά των κομμάτων που απαρτίζουν την σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Γλυφάδας κατά του συνόλου των τοπικών Ρ/Σ, καθώς και των λειτουργών τους.

Τόσο ο Στυλιανός Λανδράκης, όσο και ο Στυλιανός Σφακιανάκης, όπως και ο Κώστας Κόκκορης, καθώς και ο Γιώργος Παπανικολάου, τέως και νυν δήμαρχοι Γλυφάδας, ήταν υποστηριζόμενοι από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, όπως και από τα ολιγαρχικά συμφέροντα της διαπλοκής των ΜΜΕ, και συγκεκριμένα ο Παπανικολάου διατελούσε δίπλα στον τέως πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή την περίοδο που συστηματικά δεχόμαστε έπειτα από αιτήσεις στην κυβέρνησή τους στοχοποιημένες διώξεις και κατασχέσεις με δόλο κατά της φυσικής μας εξόντωσης.

3). Η πρόθεση εξολόθρευσης (εξόντωσης) εξ ολοκλήρου ή μερικώς μίας εθνικής, εθνοτικής , φυλετικής, θρησκευτικής, η άλλης ομάδας, αποτελεί το τρίτο συστατικό στοιχεία του εγκλήματος της γενοκτονίας. 

Η πρόθεση του δράστη πρέπει να κατευθύνεται προς την εξόντωση μίας “ομάδας”, η δε καταστροφική δράση να στρέφεται κατά των ατόμων που απαρτίζουν την εκάστοτε ομάδα χωρίς να ενδιαφέρουν ως τέτοια το συγκεκριμένο αδίκημα καθώς ως μέλη της ομάδας έχουν απωλέσει την ιδιότητά τους ως ατόμου (“depersonalization of the victim”). Το έγκλημα της γενοκτονίας προστατεύει την ομάδα ως κοινωνική, υπερατομική οντότητα.

O επιθετικός πόλεμος αποτελεί μια παράνομη πράξη για την οποία ακόμη και ένας αρχηγός κράτους μπορεί να διωχθεί.

Τρία πρώην ανώτερα στελέχη των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Ρουάντα καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό από το ICTR για γενοκτονία, συνωμοσία για διάπραξη γενοκτονίας, άμεση και δημόσια υποκίνηση για διάπραξη γενοκτονίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά των Τούτσι κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας του 1994 στη Ρουάντα. 

Παράλληλα υποστηρίχθηκε ότι οι τρεις κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν την εξουσία τους για να ελέγξουν και να συντονίσουν τις ενέργειες κατά των Τούτσι και πως οποιοδήποτε επιχείρημά τους σχετικά με την προστασία του δικαιώματος έκφρασης δεν μπορεί να αντιταχθεί στην κρινόμενη περίπτωση.

Γιάννης Κουρδομένος: Σημειώνουμε ότι ενώ έμμισθοι υπάλληλοι διατελούσαν σε διατεταγμένη υπηρεσία, κατόπιν εντολών από πολιτικά και οικονομικά κέντρα κατά ημών, με στόχο την φυσική μας εξόντωση, διαπράττοντας συστηματικά διώξεις και κατασχέσεις, οι κύριοι δήμαρχοι που προαναφέρθηκαν, όπως και οι πολιτικοί κυβερνώντες, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, στο σύνολο των αιτημάτων μας παρανομούσαν με δόλο, ώστε να επέλθει η φυσική μας εξόντωση

Στον αντίποδα η Ελληνική δικαιοσύνη, και οι συμμετέχοντες δικαστικοί λειτουργοί, στην τέλεση των συστηματικών και επανειλημμένων διώξεων και κατασχέσεων, στις οποίες από τη πλευρά των μηνυτών και καταγγέλοντων υπήρχε δόλος, ουδέποτε εξέτασαν το κίνητρο του δόλου από τη πλευρά πολιτικοοικονομικών κέντρων, με στόχο την φυσική μας εξόντωση, και την παύση της ελευθεροτυπίας, ώστε να υπάρχουν τα άμεσα οφέλη των πολιτικοοικονομικών συμφερόντων, τα οποία στήριξαν την εκλογική νίκη των κομμάτων, καθώς και των δημάρχων - αιρετών οι οποίοι προαναφέρονται.

Επισημαίνετε ότι όσες φορές αποταθήκαμε στα μαζικά ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ, καθώς και στις έντυπες εφημερίδες, για τις συστηματικές διώξεις και κατασχέσεις κατά ημών, το σύνολο των δημοσιογράφων αρνήθηκε την δημοσίευση των εν λόγω ενεργειών, λέγοντας μας ότι οι εργοδοσίες τους απαγορεύουν ρητά την δημοσιοποίηση αυτών των θεμάτων.

Τα ad hoc διεθνή ποινικά Δικαστήρια έχουν δημιουργήσει σημαντική παρακαταθήκη για τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη, η οποία θα πρέπει, ιδιαίτερα δρώντας μέσω του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης(ICC), να φροντίσει για την απονομή δικαιοσύνης και την επιβολή της τάξης σε μία κοινωνία που ταλανίζεται εδώ και αιώνες από τα ίδια προβλήματα, με τους υπεύθυνους σπάνια να τιμωρούνται.

Τέλος, αναφέρω για πολλοστή φορά ότι είμαστε οι πρωτεργάτες των ερτζιανών FM του Ν.Αττικής, και ολόκληρης της Ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι στοχοποιηθήκαμε από πολιτικοοικονομικά συμφέροντα, τα οποία μέχρι σήμερα υπηρετούν ολιγάρχες, και νέμονται την εξουσία τόσο στο Ελληνικό κοινοβούλιο, όσο και στον δήμο Γλυφάδας. 

ΓΛΥΦΑΔΑ FM 1977 - 2005 Καταχρηστικές διώξεις και κατασχέσεις με δόλο και στόχο την φυσική μας εξόντωση, για καθαρά τοπικιστική λειτουργία λίγων χιλιομέτρων, ενώ λειτουργούσαν δεκάδες διαπλεκόμενες ραδιοτηλεοράσεις εθνικά, χωρίς άδειες λειτουργίας, η ακόμα με ληγμένες άδειες και βεβαιώσεις, και κάποιες τοπικές εφημερίδες - σε άγνωστο καθεστώς λειτουργίας - οι οποίες σε αντιδιαστολή ημών, απολάμβαναν τα χρήματα των δημάρχων αιρετών, σε ιδιότυπο καθεστώς, το οποίο χρήζει έρευνας, δεδομένου ότι ακόμα και σήμερα εξυπηρετούν τις πολιτικές και προσωπικές σκοπιμότητες του γαλάζιου δημάρχου και αιρετών. 


Πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς ποιοι και πως τροφοδοτούν μια σειρά ηλεκτρονικών σελίδων με τα ίδια κοινότυπα δελτία τύπου, και τι παρέχουν στους ιδιοκτήτες αυτών των σελίδων, όπως και σε ποιο καθεστώς, ώστε να δημοσιοποιούνται σε καθημερινή βάση πλην των δελτίων τύπου αποκλειστικά της γαλάζιας διοικήσεως, και σειρά από ύβρεις, συκοφαντίες, καθώς και σπίλωση σε όσους δημότες  αιτούνται και υφίστανται παρανομίες από τη πλευρά της διοικήσεως εις βάρος των αιτημάτων τους.

* Εμείς θα κάνουμε παροχή αποδεικτικών τι έχουν αποκομίσει ορισμένοι/ες και σε ποιο καθεστώς, σύμφωνα με ομολογία των ιδίων σε έτερους συμπολίτες μας, καθώς και με παραστατικά από εφημερίδες της προεκλογικής περιόδου, όπως και σειρά δελτίων τύπου αποκλειστικά της γαλάζιας διοικήσεως - δημάρχου, καθώς και το σύνολο από δημοσιεύματα με ύβρεις - συκοφαντίες, λάσπη, τα οποία αποδεικνύεται ότι αποτελούν προϊόν χρηματισμού.

Δεδομένων όσων ισχύουν ακόμα και σήμερα με την συμβολή των κομμάτων - πολιτικών τα οποία απαρτίζουν τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας, καθώς επίσης βρίσκονται στα έδρανα του Ελληνικού κοινοβουλίου χωρίς να έχουν καλύψει τις αιτήσεις μας, δεκαετιών, προσφεύγω κατά του συνόλου για δόλο και πρόθεση της Φυσικής μας εξόντωσης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΔΟΜΕΝΟΣ
glyfadaweb@gmail.com

Υ.Γ.: Επισημαίνεται ότι από 2.000 χιλ. οι οποίοι ακολούθησαν στο χώρο των ερτζιανών του Ν.Αττικής στα FM (υπερβραχέΑ κύματΑ), και δεκάδων στα νοτιοανατολικΑ προάστιΑ, πριν τα διαπλεκόμενα πέντε οικογενειών, εκδιώχτηκαν με διώξεις και κατασχέσεις στο σύνολό τους, μέχρι του οριστικού Αφανισμού τους, και προσωπικά εμείς στοχοποιηθήκαμε για την εμμονή μας, και διωχθήκαμε τις περισσότερες φορές με στόχο την φυσική μας εξόντωση για τα οφέλη ολιγαρχών της πολιτικοοικονομικής διαπλοκής.  

* Ανένταχτοι, Ανεξάρτητοι, Αντικαπιταλιστές, Αντιφασίστες, κ.α. (1977 - 2005)

* Εμείς, σε αντιδιαστολή κάποιων ελαχίστων ''άλλων'', οι οποίοι μπορεί και αυτοί να δέχτηκαν ορισμένες διώξεις & κατασχέσεις, τονίζουμε ότι το κίνητρό τους ήταν καθαρά η αποκομιδή εσόδων, ενώ εμείς στοιχειοθετήσαμε πολιτική θέση, τοποθετήσεις, με σειρά ενεργειών, αιτήσεων και προτάσεων. 

* Θεωρούμε άκαιρο να αναφερθεί το ποδοπατημένο Ελληνικό Σύνταγμα, η ελευθερία στην διακίνηση ιδεών, όπως και η γεωστρατηγική ανάλυση όσων αφορά τις επιπτώσεις της εξάπλωσης του νεοφιλελευθερισμού - καπιταλισμού, της νέας τάξης πραγμάτων, και των ολιγαρχικών συμφερόντων, πλην της οικονομίας και σε επίπεδο κοινωνίας, την οποία κάναμε στον παρελθόντα χρόνο υπό μορφή παραδειγμάτων, όπως και η άνοδος του φασισμού και της ακροδεξιάς, η οποία μεθοδεύτηκε έπειτα από τις εκτεταμένες διώξεις και κατασχέσεις σε όλους εμάς, ως ασφαλιστική δικλείδα στην υπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου, των ολιγαρχών, πολιτικών, και των εφοπλιστών.

* Δεν παρέχουμε ''ελαφρυντικά'' ούτε σε εμάς, σε ορισμένες μας ενέργειες, οι οποίες συντελέστηκαν ώστε να καταδείξουν τι υφιστάμεθα από την πλευρά αυτών των διοικούντων, οι οποίοι συστηματικά παρανομούν κατά των αιτήσεων μας, και επιπροσθέτως, μας καθυβρίζουν δημόσια με σπίλωση και λάσπη από δικό τους ''συνήγορο υπερασπίσεως'', φερόμενο εκδότη, σε λαϊκίζουσα μορφή, άρα αυταπόδεικτα χρηματισμένο και σε εντεταλμένη υπηρεσία. 

* Σαφέστατα στη χώρα μας σήμερα υφίσταται πολιτισµική και εθνική οµοιογένεια, σε τεράστιο βαθμό, όπως υφίστανται και οι εθνοτικές ομάδες, οι οποίες διαφέρουν ριζικά από τις εθνικιστικές ομάδες, και υπήρχαν και τις προηγούμενες δεκαετίες. Για ορισμένους οι διαφορές ανάμεσα σε αυτοχθόνες και ετεροχθόνες, η ακόμα και οι διαφορές ανάμεσα σε γηγενείς και πρόσφυγες, ίσως δεν πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο των εθνοτικών ομάδων, όμως σφάλλουν, διότι στο κοινωνικό σύνολο υπάρχουν εθνοτικές ομάδες, και ειδικότερα σήμερα σε μια εθνοτική ομάδα μπορεί να συνυπάρχει και ο αλλοδαπός με τον Έλληνα, ενώ για ορισμένους εθνοτική ομάδα είναι αποκλειστικά οι Άραβες, η ακόμα οι Αλβανοί, η οι Ρώσοι κ.α. στην Ελλάδα. 

Ενδεικτικά: Στην Ελλάδα καθιερώθηκε 25 Δεκεμβρίου να εορτάζονται τα Χριστούγεννα, ενώ εμείς προσωπικά δεν συμμετέχουμε σε τέτοιου τύπου γιορτές, ούτε τις αναγνωρίζουμε, και επικαλούμαστε ότι σήμερα γιορτάζεται το Τριέσπερον, ο Ηρακλής, ο θεός Ήλιος, η ακόμα και τίποτα, που ανήκουμε;   

Εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε σήμερα την λιτανεία της ημέρας, σύμφωνα των δικών μας καταβολών, σε αντιδιαστολή των άλλων με μαγαζιά πρώτη μόστρα στο μέσον των πλατειών.

Υποσημείωση: Πρέπει να κατανοήσει ο μέσος κάτοικος ότι είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτο να έχει αφιερώσει χρόνια στην κουλτούρα, την παράδοση, την μουσική κ.α., και ενώ γνωρίζει την δολοφονία του Παύλου Φύσσα να ταυτίζεται με φασιστικές και εθνικιστικές οργανώσεις.

Οι δολοφόνοι δεν σώζουν κανένα, παρά μόνον το άτομό τους και μερικούς κολλητούς ημέτερους, τους οποίους τους χρειάζονται για αβάντα, διαφορετικά θα τους σκότωναν και αυτούς,  αν πρέπει να σωθεί ο λαός, και η χώρα, να το μεθοδεύσει ο κάθε ένας από το μετερίζι του. 
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Έξω οι δολοφόνοι από το δήμο Γλυφάδας Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">