ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Επιδόματα βαριάς αναπηρίας

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας με 67% και άνω από το δήμο Γλυφάδας είναι οι:

1. Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι που δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε πηγή.
2. Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.
3. Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας.
4. Ανασφάλιστοι.
5. Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.
6. Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους (Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση δε θεωρείται η οφειλή εισφορών του ασφαλισμένου προς το Ταμείο του).
7. Όσοι δεν περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικού ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια, Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

1. Για όσους λαμβάνουν για πρώτη φορά επίδομα, αυτό καταβάλλεται από την ημερομηνία που καταθέτουν αίτηση με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην υπηρεσία πρόνοιας του Δήμου.

2. Για όσους δεν λαμβάνουν για πρώτη φορά επίδομα ισχύουν τα εξής:

α) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στο ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή εντός τριών μηνών πριν την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση του επιδόματος έχει τεθεί σε αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία αναστολής, δηλαδή μία ημέρα μετά την ημερομηνία λήξης της αμέσως προηγούμενης χορήγησης.

β) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στα ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή εντός εξαμήνου μετά την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση έχει τεθεί σε αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο ΚΕΠΑ για εξέταση.

γ) Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση στο ΚΕΠΑ για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή πέραν του εξαμήνου από την ημερομηνία που έχει λήξει η χορήγηση του επιδόματος λόγω λήξης της προηγούμενης απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής και η χορήγηση του επιδόματος έχει τεθεί σε αναστολή, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση επιδόματος στην υπηρεσία της πρόνοιας του Δήμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση επιδείνωσης της υγείας τους στο ΙΚΑ - ΚΕΠΑ, και πήραν τα ποσοστά αργότερα, το επίδομα καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως στα ΚΕΠΑ.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 10-4-2013:

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία φορά το χρόνο κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόματος να προσέρχονται με την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. 

Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή.

Σε ενδεχόμενο αλλοιώσεως των προαναφερόμενων από την πλευρά του δήμου, των αρμοδίων και των υπαλλήλων των υπηρεσιών του, οι δικαιούχοι καλούνται να προσφύγουν δικαστικά κατά των αρμοδίων αξιώνοντας την πλήρη αποζημίωσή τους από την ημερομηνία καταθέσεως των αιτήσεών τους στα ΚΕΠΑ.

* Έχουμε ακούσει πολλά, και τοπικά σαφώς ισχύουν περισσότερα, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, διότι ενδέχεται ορισμένοι να κάνουν σκόπιμα αλλοιώσεις των νόμων δεδομένου ότι κανείς δεν τους ελέγχει. 

* Αναφορικά με ορισμένες περιπτώσεις δολοπλοκίας, από τη πλευρά των αρμοδίων, δήμων, και ΙΚΑ - ΚΕΠΑ, ώστε φαινομενικά να υπάρχει παράβαση της νομιμότητας από ορισμένους δικαιούχους, τα στοιχεία αναλυτικά στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

* Σαφώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αναφορικά με τους δικαιούχους επιδομάτων βαριάς αναπηρίας όπως: Κατά την προσέλευσή τους στην καθορισμένη ημερομηνία για εξέταση στο ΙΚΑ - ΚΕΠΑ,  αδικαιολόγητης απουσίας των γιατρών, ( επιτροπής ), ώστε να παρέλθει ο χρόνος έγκαιρης κατάθεσης των ποσοστών, άρα σαφώς ο δικαιούχος λαμβάνει το επίδομα όποτε του παρασχεθούν τα ποσοστά από την ημερομηνία της αιτήσεώς του στο ΙΚΑ - ΚΕΠΑ.

* Επίσης, σε περιπτώσεις που οι δικαιούχοι έλαβαν ποσοστά μικρότερα του 67%, και προσέφυγαν κατά της αποφάσεως, η ακόμα με αίτηση επιδείνωσης για εσφαλμένη διάγνωση, και έπειτα από εξέταση της επιτροπής γιατρών των ΚΕΠΑ έλαβαν 67% και άνω, δικαιούνται το επίδομα από την αρχική ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεώς επιδεινώσεως στο ΙΚΑ - ΚΕΠΑ.

Δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του (χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Γνωμάτευση της Α\'βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας 67%
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που ανήκει
 4. Λογαριασμό ΟΤΕ ή ΔΕΗ της οικογένειας, η διαμονής
 5. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του αναπήρου αν δικαιούται επίδομα ή σύνταξη
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με τα στοιχεία που αναφέρονται στη νομοθεσία
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης (όπου υπάρχει)
 8. Υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει ο άλλος το επίδομα, όταν πρόκειται για γονείς. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι επικυρωμένες από την Αστυνομία σε περίπτωση που οι γονείς δεν προσέρχονται οι ίδιοι στην Πρόνοια.
 9. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας
 10. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας, Ε9, Φορολογική δήλωση, εκκαθαριστικό.
 11.  Α.Φ.Μ, ΙΒΑΝ, Κάρτα ανεργίας, ΑΜΚΑ. 

Σας θυμίζουμε ότι την περίοδο του 2011 - 2012, στο ΙΚΑ - ΚΕΠΑ Γλυφάδας, ( το καμένο της παραλιακής ),  υπήρχε ένα ογκώδες βιβλίο με μια σειρά προτεραιότητας αιτήσεων δικαιούχων για εξέταση από την επιτροπή, το οποίο ξαφνικά καταργήθηκε, πριν την λήξη των επιδομάτων, και αξίωσαν από το ΙΚΑ οι δικαιούχοι να καταθέσουν νέες αιτήσεις, με απόρροια  να παρέλθει ο έγκαιρος χρόνος εξετάσεώς τους, και να διακοπούν τα επιδόματά τους. 

Επί των παλαιών κυβερνήσεων, δημιούργησαν στο ΙΚΑ - ΚΕΠΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ μια πλεκτάνη, ώστε φαινομενικά να υπάρχει παράβαση του νόμου από τη πλευρά των δικαιούχων, οι οποίοι είχαν καταθέσει έγκαιρα αιτήσεις και τα ονόματά τους ήταν στη λίστα προτεραιότητας - ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ, το οποίο ξαφνικά κατάργησαν, όπως και τη λίστα προτεραιότητας προς εξέταση.

Ήταν αναμενόμενο έπειτα από την κατάργηση της λίστας προτεραιότητας, ΒΙΒΛΙΟ, να παρέλθει ο χρόνος έγκαιρης γνωμάτευσης από την επιτροπή του ΙΚΑ - ΚΕΠΑ - ΓΛΥΦΑΔΑΣ, οπότε έληξαν τα επιδόματα πολλών δικαιούχων χωρίς να έχουν εξεταστεί έγκαιρα, όμως έγινε με δόλο από τη πλευρά του ΙΚΑ - ΚΕΠΑ. 

Όσοι θεωρούν ότι έπεσαν θύματα αυτής της ΙΣΤΟΡΙΑΣ, και πόσων δε όταν ακόμα και στη πρώτη ημερομηνία που κλήθηκαν να εξεταστούν απουσίαζαν αδικαιολόγητα οι γιατροί του ΙΚΑ - ΚΕΠΑ Γλυφάδας, φαινομενικά χάνοντας νομικά τα δικαιώματά τους, καλούνται να προσφύγουν στην ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ με το σύνολο των αποδείξεων, αξιώνοντας όσα προσπαθούν να τους στερήσουν από την αρχική ημερομηνία κατάθεσης της πρώτης αιτήσεώς τους στο ΙΚΑ - ΚΕΠΑ.

Είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι υπάρχουν εισαγγελείς ;;; Υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα μας ;;; Οι εισαγγελείς όφειλαν αυτεπάγγελτα να επέμβουν στο ΙΚΑ - ΚΕΠΑ Γλυφάδας, ερευνώντας πλήρως ποιοι, πως, και γιατί, κατάργησαν τη λίστα προτεραιότητας προς εξέταση, την οποία οι ίδιοι είχαν θεσπίσει, και παρότρυναν τους δικαιούχους να υπογράφουν με τα ονοματεπώνυμα τους, και την υπογραφή τους, καθώς και με ημερομηνία υπογραφής, πριν τη λήξη των επιδομάτων τους ώστε να εξεταστούν εγκαίρως χωρίς να χάσουν νομικά τα δικαιώματά τους. 

Ούτε στη Ζιμπάμπουε δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, στα οποία με δόλο δεν εξετάστηκαν έγκαιρα οι δικαιούχοι, ώστε ορισμένοι εν συνεχεία να επικαλούνται το νόμο, ο οποίος είναι διάτρητος. Δεν υπάρχει πρώτη φορά σε δικαιούχους οι οποίοι ελάμβαναν επί πολλά χρόνια επιδόματα - συντάξεις, υπάρχει αναστολή, για πρώτη φορά παίρνουν επίδομα η σύνταξη όσοι κατέθεσαν για πρώτη φορά.

Σ' αυτή τη χώρα με όσους πολιτεύονται και νομοθετούν σκίζεις δεκαπέντε τίτλους MASTER και μεταπτυχιακά !!! 

Τονίζεται ότι πραγματικά ντρεπόμαστε για όσους κυβερνούν σήμερα τη χώρα μας, διότι δεν αποκατέστησαν τίποτα απολύτως σε μια τριτοκοσμική χώρα, όπου ΝΔ και ΠΑΣΟΚ έκαναν πάρτι ληστεύοντας χιλιάδες, και εκατομμύρια πολιτών.

Το ΙΚΑ - ΚΕΠΑ της παραλιακής ποιοι το έκαψαν ;;; 

Μη μας πείτε ότι έκαψαν μια καφετέρια της πλάκας, το ΙΚΑ - ΚΕΠΑ είχαν βασικό στόχο. Με ένα σπάρο δυο τρυγόνια, διότι ορισμένοι έφαγαν πολλά εκατομμύρια από συντάξεις και επιδόματα, όσο οι δικαστικοί μέχρι σήμερα, συνεδριάζουν, και φροντίζουν αποκλειστικά τις αποδοχές τους. 

Επισήμανση: Διαβάστε τι σημαίνει μπανανία αναφορικά με τις συντάξεις πατεράδων οι οποίοι απεβίωσαν και οι οποίες μεταβιβάζονται στα παιδιά.

ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΠΑΝΑΝΙΑ  - NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863/2010

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής: «6. Στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες με ποσοστό 67% και άνω, μετά την ενηλικίωσή τους ή το τέλος των σπουδών τους η σύνταξή τους καταβάλλεται ολόκληρη μεν αν το συ νολικό, εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξη, μηνιαίο πραγματικό ακαθάριστο εισόδημά τους, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που αποκτήθηκαν τα εισοδήματα, περιορίζεται δε κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού της, αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 30πλάσιο όχι όμως και το 40πλάσιο, κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 40πλάσιο, όχι όμως και το 60πλάσιο και κατά τα τρία τέταρτα (3/4) αυτής εφόσον υπερβαίνει το 50πλάσιο όχι όμως και το 60πλάσιο, μετά την υπέρβαση του οποίου η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται.»

Επεξήγηση: Στις υγιείς άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη του θανόντος πατέρα, ενώ για τις ανίκανες με ποσοστό 67% και άνω, ισχύει διαφορετικός κανόνας, και δεν λαμβάνουν ολόκληρη την σύνταξη. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε ακόμα και σήμερα σε μια τριτοκοσμική χώρα, στην οποία κυβερνούν απαράδεκτα άτομα για τους θεσμούς, και νομοθετούν ημιμαθείς και προφανώς φασίζουσας νοοτροπίας.

Σε μια χώρα ευρωπαϊκή και σύγχρονη έπρεπε να ισχύει ακριβός το αντίστροφο, με ολόκληρη τη σύνταξη στα Α.Μ.Ε.Α, και σε άτομα με προβλήματα υγείας, τα οποία θεμελιώνουν ποσοστά αναπηρίας από 67% και άνω, και στα υγιή άτομα να παρέχετε το 30% της συντάξεως.

Αντιλαμβάνεστε επαρκώς ποιοι μας κυβερνούν, και ποιοι νομοθετούν επί δεκαετίες, όπως και ποιοι βρίσκονται στην Ελληνική ''Δικαιοσύνη'', όταν τα παιδιά με εργασία και αποδοχές λαμβάνουν και ολόκληρη τη σύνταξη του θανόντος, ενώ τα Α.Μ.Ε.Α, και ειδικότερα τα ανίκανα για εργασία λαμβάνουν το ένα τρίτο !!! ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΠΑΝΑΝΙΑ, διότι τα ανάπηρα η ανίκανα παιδιά έχουν περισσότερες ανάγκες έναντι όλων των υπολοίπων. 

Αναφερόμαστε σε ορισμένες κυρίες, οι οποίες συναλλάσσονται με πολιτικούς και δικαστικούς, εργάζονται και στα γραφεία πολιτικών - δικαστικών, και τρώγοντας και πίνοντας μαζί τους ρυθμίζουν και τι θα ισχύει νομικά σε μια τριτοκοσμική χώρα - κυριολεκτικά μπανανία. 

Και μετά, βρίσκετε κάθε βλαμμένος, και σου αναφέρει για αριστερή κυβέρνηση, και κομμουνιστές κυβερνώντες του παρόντος, όταν δεν έχουν αλλάξει ούτε το απειροελάχιστο όσων θέσπισε ο παλαιοκομματισμός και η κλεπτοκρατία  !!!

Τέλος, αντιλαμβάνεστε καλύτερα ποιοι πλιατσικολόγοι - συμμορίτες , σε τοπικό επίπεδο, έστησαν ολόκληρη μηχανή, ώστε να βρίσκονται τόσο στη βουλή, όσο και στο δήμο, απαράδεκτα άτομα, τα οποία στερούνται γνώσεων και ικανότητας ώστε να αλλάξουν την μπανανία Ελλάδα.
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Επιδόματα βαριάς αναπηρίας Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb