ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Η αντιπολίτευση να φέρει το ζήτημα στο Δ/Σ

Καλούμε τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, να φέρουν το ζήτημα της κατάργησης των θεσπισμένων από τη πλευρά των αρμοδίων του δήμου Γλυφάδας, σχετικά με τα επιδόματα σε αναστολή.

Η κ. Αναστασία Αργυροπούλου, λειτουργώντας κατά το δοκούν, δεν εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα όσα είχαν εξαγγείλει και ακολουθούν σε άλλους δήμους.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τον δήμο Ηρακλείου, ο οποίος σε πλήρη αντιδιαστολή του δήμου Γλυφάδας είχε προβεί σε επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με τα προνοιακά σε αναστολή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, των οποίων η χορήγηση του επιδόματος έχει ανασταλεί μέχρι την έκδοση γνωμάτευσης από την επιτροπή του ΚΕΠΑ, ότι το Τμήμα Εφαρμογής επιδοματικής Πολιτικής & Ελέγχου του Δήμου Ηρακλείου ολοκληρώνει την πιστοποίηση των στοιχείων των επιδοτούμενων της Υπηρεσίας μας που δικαιούνται παράταση του προνοιακού τους επιδόματος (σχετ. Ν.4237/14 ΦΕΚ 36Α/12-2-2014). 

Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν αναδρομικά το προνοιακό επίδομα που ανεστάλη.

Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν ατομικά, σχετικά με την εξάμηνη (ή και πέραν του εξαμήνου) αναδρομική καταβολή του προνοιακού τους επιδόματος, για να προσέλθουν στην Υπηρεσία και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.


Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα έχουμε σειρά συμπολιτών μας οι οποίοι είχαν υποστεί αναστολή των επιδομάτων τους, και έπειτα από τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ ο δήμος Γλυφάδας δεν κατέβαλε στους δικαιούχους με αναδρομική ισχύ τα επιδόματά τους.

Ο δήμος Γλυφάδας λειτουργεί κατά όσων έχουν θεσπιστεί και ισχύουν.

Με απόφαση του τέως υπουργού Υγείας: Οι εν δυνάμει δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων θα παραπέμπονται υποχρεωτικά στα ΚΕΠΑ, και εφόσον προσκομίσουν πιστοποίηση αναπηρίας η οποία θα καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα, θα δικαιούνται αναδρομικά την οικονομική ενίσχυση από την ημερομηνία της αιτήσεώς τους στην υπηρεσία πρόνοιας.

Ο τέως Υφυπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μάρκος Μπόλαρης
Οι αιτήσεις των δικαιούχων είχαν γίνει στην αρμόδια υπηρεσία πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής, και αρμόδιος για την καταβολή ήταν ο Δήμος Καλλιθέας, οι αιτήσεις είχαν γίνει έγκαιρα, και ο δήμος Καλλιθέας είχε αποστείλει στους δικαιούχους απάντηση επί των αιτήσεων τους αξιώνοντας την παροχή της πιστοποίησης των ΚΕΠΑ. 
Οι φάκελλοι των δικαιούχων, των εν λόγω επιδομάτων, τα οποία είχαν τεθεί σε αναστολή στο δήμο Καλλιθέας, μέχρι την προσκόμιση των αποφάσεων των ΚΕΠΑ, εν συνεχεία του νέου νόμου, μεταφέρθηκαν στους δήμους, όπως και στο δήμο Γλυφάδας, και ενώ υφίσταντο οι αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας του δήμου, όπως και η αναστολή των επιδομάτων, όταν έφτασαν οι φάκελοι των δικαιούχων στο δήμο Γλυφάδας, οι αρμόδιοι των υπηρεσιών στη Γλυφάδα δεν καταβάλουν σύμφωνα των αποφάσεων των ΚΕΠΑ τα αναδρομικά στους δικαιούχους.
Έχουμε μια σειρά από αποφάσεις των ΚΕΠΑ, στο μεσοδιάστημα αλλαγής του νόμου, καθώς και της μεταφοράς των φακέλλων από το δήμο Καλλιθέας στο δήμο Γλυφάδας, οι οποίες είναι αποφάσεις δυο ετών, με ισχύ από το 2015 μέχρι το 2017, ενώ ο δήμος Γλυφάδας αναλαμβάνοντας τα επιδόματα σε αναστολή καταβάλει, μόνο, από τον πρώτο μήνα του 2017, και μέχρι τη λήξη της ισχύος των αποφάσεων των ΚΕΠΑ, χωρίς να παρέχει αναδρομικά τον αναγραφόμενο χρόνο των αποφάσεων που οι δικαιούχοι έχουν πιστοποίηση.
Επισημαίνεται ότι στις 9/04/2013, επί διοικήσεως Κ.Κόκκορη, κατατίθεται αίτηση στο δήμο Γλυφάδας, με αρ. πρωτ. 21581,  και ενώ αρμόδια είναι η κ. Αναστασία Αργυροπούλου, (όπως και σήμερα), έπειτα τις αιτήσεως για άγνωστους λόγους δεν συνδράμει τους δημότες.
Λόγω του γεγονός ενημέρωσης του αρμοδίου υπουργού, όπως και του υπουργού δικαιοσύνης, και δεδομένου ότι η υπόθεση θα δρομολογηθεί στην Ελληνική Δικαιοσύνη, η κ. Αναστασία Αργυροπούλου, ως αρμόδια του δήμου εκείνη τη περίοδο, καλείται να εξηγήσει στη δικαιοσύνη τους λόγους που δεν συνέδραμε τους δημότες Γλυφάδας. 
Η άρνηση της κ. Αργυροπούλου, το 2013, να συνδράμει ως αρμόδια τους κατοίκους Γλυφάδας, δρομολόγησε στην παρούσα φάση, επίσης σήμερα, με την ίδια αρμόδια του δήμου, να αρνείται την καταβολή των αναδρομικών στους δικαιούχους.
Εμείς φροντίσαμε αρκετές φορές, παρουσία του δημοτικού συμβούλου κ. Ταστάνη, να επισκεφτούμε τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες, επίσης, αρνήθηκαν την συνδρομή τους στους δημότες.
Ο κ. Αναστάσιος Ταστάνης, όντας μάρτυρας όσων συνέβαιναν εκείνη τη χρονική περίοδο, ορίζεται βασικός μάρτυρας αυτής της υποθέσεως, ώστε να καταθέσει στο δικαστήριο όσα υπέπεσαν στην αντίληψή του. 
Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούμε το μπάχαλο που διαμόρφωσαν οι εκάστοτε πολιτικοί κατά των πολιτών, βάλλοντας και προσβάλλοντας τόσο τα δικαιώματά τους, όσο και την υγεία τους, και η δικαιοσύνη θα αποτελέσει την πρώτη βαθμίδα αποκαταστάσεων, δεδομένου ότι έπεται μεγαλύτερη συνέχεια.

Πρέπει να υπάρξει λίγο σοβαρότητα και προσοχή από τη πλευρά όσων επικαλέστηκαν τόσο την εκπροσώπηση, όσο και την αλληλεγγύη, καθώς και την δικαιοσύνη, διότι από τα τέλη του 2012 ήταν σε αναστολή τα επιδόματα των δικαιούχων, και ενώ υπήρξαν οι αποφάσεις πιστοποίησης των ΚΕΠΑ, οι δήμοι εφαρμόζουν τις επιπολαιότητες ορισμένων πολιτικών, οι οποίοι θεσμοθέτησαν στο γόνατο, χωρίς να υπάρχει πληρότητα θεσμικού πλαισίου, το οποίο να καλύπτει τους δικαιούχους.

Όταν υπάρχει πιστοποίηση των ΚΕΠΑ από το 2015 με ισχύ μέχρι το 2017, οι δήμοι οφείλουν να καταβάλουν με αναδρομική ισχύ όσα επιδόματα ήταν σε αναστολή.

Ακόμα και στις περιπτώσεις νέων επιδομάτων, οι δήμοι οφείλουν την καταβολή των αναδρομικών,  σύμφωνα με τον χρόνο πιστοποίησης από την ημερομηνία της κατάθεσης στα ΚΕΠΑ - αποφάσεως των ΚΕΠΑ, διότι οτιδήποτε άλλο θεσμοθετημένο στο γόνατο αποτελεί ευθεία προσβολή του συνόλου των πολιτών.

Δεν μπορεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα οτιδήποτε θεσμοθετείτε να φέρνει σε πλήρη σύγκρουση τις υπηρεσίες της πολιτείας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο νομοθέτης έχει δημιουργήσει μπάχαλο, άρα πρέπει να δρομολογηθεί η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο, ώστε να υπάρξει μια σαφής απόφαση, αν η Ελλάδα του παρόντος είναι Ευρωπαϊκή χώρα, και αν όσα εφαρμόζονται πληρούν κριτήρια Ευρωπαϊκής χώρας, και κυρίως δικαίου.

Απ' όσο γνωρίζουμε, ακόμα και στις χώρες του ''τρίτου κόσμου'', δεν βγαίνει μια πιστοποίηση δυο ετών από το δημόσιο, ώστε να καταργείται στη συνέχεια από αυτόν που την εφαρμόζει.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Η αντιπολίτευση να φέρει το ζήτημα στο Δ/Σ Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">