ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Τα κατά τόπους Α/Τ δεν διασφαλίζουν τη νομιμότητα

Η αρμοδιότητα για τη τήρηση του νόμου 2946/2001 ανήκει στην ελληνική αστυνομία, η οποία επί χρόνια κλείνει ερμητικά τους οφθαλμούς στις καθημερινές παρανομίες από τη πλευρά του δήμου και των ιδιωτών. 

Συγκεκριμένα για όσες παράνομες διαφημίσεις - ανακοινώσεις τοποθετούνται στα κάγκελα της πλατείας Καραϊσκάκη, και στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί οι οποίοι είναι ο Παπανικολάου και ο Παναγάκος.

Όσοι αδυνατούν για τη τήρηση των θεσπισμένων κρίνονται παράλληλα της παράνομης διοικήσεως του δήμου Γλυφάδας.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2946/2001

Άρθρο 1
Κατηγορίες υπαίθριας διαφήμισης
1. Στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης κατά το νόμο αυτόν, περιλαμβάνεται η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής, για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

2. Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως:
α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε:
αα) Κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους και
ββ) Σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα.
β. Οι διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.
γ. Οι διαφημίσεις σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, σε στάδια και γήπεδα, σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και κάθε τύπου δημόσιας χρήσης οχημάτων ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα.


Άρθρο 4
Γενικοί όροι για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης


2. Σε κάθε υπαίθρια διαφήμιση πρέπει να αναγράφεται, σε εμφανές σημείο, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή ή του διαφημιζομένου και ο αριθμός της άδειας που χορηγήθηκε κατά το επόμενο άρθρο. Υπαίθριες διαφημίσεις στις οποίες δεν αναγράφονται τα ανωτέρω αφαιρούνται αμέσως με ευθύνη του Δημάρχου.


Γιατί δεν έχουν αφαιρεθεί στη Γλυφάδα οι παράνομες διαφημίσεις, και στα στέγαστρα, στα οποία δεν αναγράφεται ούτε επωνυμία ούτε αριθμός αδείας ;

Ποιοι τσεπώνουν παρανόμως τα χρήματα ; 

Ο νόμος προβλέπει για μία παράνομη αφισοκόλληση, η διαφήμιση παντός τύπου στους χώρους που προαναφέρονται, να επιβάλεται πρόστιμο το οποίο να κυμαίνεται από 1.467 έως 29.000 ευρώ.

8. Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς, ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 10
Ποινικές κυρώσεις

 

1. Με φυλάκιση μέχρι ένα μήνα και με χρηματική ποινή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται όποιος παραβεί τις διατάξεις των περιπτώσεων α' ή δ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του νόμου αυτού ή τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000, όπως κάθε φορά ισχύει. Η χρηματική ποινή μπορεί να αυξηθεί έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, αν χρησιμοποιήθηκαν ανεξίτηλες ουσίες.
 

2. Με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και με χρηματική ποινή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται όποιος παραβεί τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ', ε' και στ' της παρ. 1, και των περιπτώσεων α' και γ' της παρ. 2, του άρθρου 2. Με την ίδια ποινή, τιμωρείται όποιος προβάλλει υπαίθρια διαφήμιση σε χώρους που δεν έχουν καθοριστεί ειδικά για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 3, καθώς και όποιος προβάλλει υπαίθρια διαφήμιση ή εγκαθιστά πλαίσια, χωρίς, την προβλεπόμενη από το άρθρο 5, άδεια.
 

3. Με φυλάκιση έως έξι μήνες και με χρηματική τιμή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11.
 

4. Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων, καθώς και δημοτικών επιχειρήσεων, που αναθέτουν διαφημιστικές πράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, τιμωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου.

Σημείωση: Όσοι ξεχνούν τις δεκάδες παρανομίες αυτού του απαράδεκτου δημάρχου, ο οποίος έφτασε στο σημείο να καλύπτει μέχρι και τις κολώνες και τους στύλους σήμανσης, δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.

Όσα έχουν τοποθετηθεί στα κάγκελα των πλατειών, καθώς και σε στέγαστρα στάσεων, είναι στο σύνολό τους ρύποι, και πρέπει άμεσα να πεταχθούν στα σκουπίδια. Δεδομένου ότι δεν ακολουθούν τα θεσπισμένα οι παρανομούντες των δημοτικών εδράνων στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα θεωρούνται και οι ίδιοι ρύποι για τα κοινά του δήμου Γλυφάδας.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Τα κατά τόπους Α/Τ δεν διασφαλίζουν τη νομιμότητα Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">