ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Ελλάδα: Η κορυφαία παράδοση είναι η Δασική έκταση και τα παραδοσιακά στοιχεία

Του Γιάννη Κουρδομένου

Η κορυφαία παράδοση είναι η Δασική έκταση και τα παραδοσιακά στοιχεία

Τo Δασαρχείο Πειραιά χαρακτήρισε δασικά τα 36.918 τ.μ. της έκτασης (συνολικά 6.205.677 τ.μ.) του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, και πράγματι καλώς έπραξε, διότι ολόκληρη η περιοχή στην οποία ευρίσκεται το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού πριν τις παρεμβάσεις ήταν δασική έκταση.

Η κορυφαία ΠΑΡΑΔΟΣΗ που υπάρχει στη δική μας χώρα, είναι η δασική έκταση, η οποία υπήρχε πρό υπάρξεως του πολιτισμού, καθώς και κάθε νόμου.

Το πρώτο στοιχείο παραδόσεως είναι η δασική έκταση, και η πολιτεία έχει υποχρέωση της προστασίας της δασικής εκτάσεως, ακόμα και περιοχών στις οποίες υπήρξαν τεχνητές μεταβολές αλλοίωσης του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής.

Το ξεπούλημα του Ελληνικού είχε μπει ως προαπαιτούμενο στο τελευταίο Μνημόνιο, καθιστώντας σαφές ότι ουδέποτε κυβέρνησε στη χώρα μας ο κυρίαρχος Ελληνικός λαός, και πίσω από όλους βρίσκονται ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ τα προσωπικά συμφέροντα λίγων ολιγαρχών - οικογενειών.

Είναι σαφές ότι ο Σπύρος Λάτσης του Γιάννη, ως οικονομικός παράγοντας, κατευθύνει πολλές αποφάσεις, τόσο εκτός, όσο και στο εσωτερικό της χώρας ,για τα προσωπικά του συμφέροντα. 

Η παρέμβαση εκπροσώπου του Λάτση στο Μαξίμου ώστε να φυγαδεύσουν κακής κακώς τους πρόσφυγες από το Ελληνικό, καθώς και να ακυρώσουν τους χαρακτηρισμούς της δασικής εκτάσεως υποκρύπτουν καθαρά τα προσωπικά συμφέροντα μιας (1) οικογένειας κατά παράβαση του Ελληνικού Συντάγματος.

Όσοι και όσες υποβαθμίζουν το Ελληνικό Σύνταγμα, σε όποια βαθμίδα και να ανήκουν, και θέτουν υψηλότερα τις μνημονιακές συμφωνίες - ''νόμους'' κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «εθνικοί προδότες».

Αρθρο 24: (Προστασία του περιβάλλοντος)

1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.

Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Oικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

2. H χωροταξική αναδιάρθρωση της Xώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Kράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.

Oι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.

3. Για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει.

5. Oι διατάξεις εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Oι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει.

6. Tα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Kράτος. Nόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών.

Ν.1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α): Στις διατάξεις υπάγονται και οι εκτάσεις που κηρύσσονται ή έχουν κηρυχθεί με πράξη της αρμόδιας αρχής ως δασωτέες ή αναδασωτέες.

Οι πρόσφυγες σε μία νύχτα απομακρύνθηκαν από το Ελληνικό και οι αρμόδιες αρχές έδωσαν το πράσινο φως για την υλοποίηση των «φαραωνικών σχεδίων» τα οποία στρέφονται κατά του περιβάλλοντος καθώς και του κοινωνικού συνόλου, και κυρίως κατά των όμορων δήμων της περιοχής μας.

Τo Δασαρχείο Πειραιά χαρακτήρισε δασικά τα 36.918 τ.μ. της έκτασης (συνολικά 6.205.677 τ.μ.) του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, ενώ παρενέβησαν στο Μαξίμου εκπρόσωποι του Λάτση.

Ο Γιάννης Λάτσης ( LAMDA Development ) έναντι πινακίου φακής, (χαρίσματος) είναι ο ανάδοχος στο Ελληνικό, εξυπηρετώντας τα προσωπικά του συμφέροντα, και βρίσκεται πίσω από την εκλογή πολλών δημοτικών αρχών στα νότια προάστια, καθώς και στον απαράδεκτο τρόπο διοικήσεώς τους. 

Τονίζεται ότι για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της πόλης της Αθήνας, ένας Καλλικρατικός ∆ήμος πωλείται και πολεοδομείται από τον ιδιώτη δημιουργώντας μία πόλη μέσα στην πόλη, και η πόλη επεκτείνεται εις βάρος του παραλιακού μετώπου, και μάλιστα σε μήκος δυο χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ άρθρο 6. Tα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές, και τα παραδοσιακά στοιχεία, προστατεύονται από το Kράτος.

Εμείς αξιώνουμε επίσημα να τοποθετηθούν, τόσο εκπρόσωπος του Γιάννη Λάτση, όσο και του Μαξίμου, μιας κυβέρνησης η οποία φάσκει και αντιφάσκει, για την εφαρμογή ενός διεθνούς τύπου «ανάπτυξης» χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά, πολιτιστικά, και τα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου μας.

Σ'αυτή τη περιοχή,  Βόσπορος Ελληνικού - Γλυφάδας, λειτουργούσαν από τη δεκαετία του 50 τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί οι οποίοι δέχτηκαν σειρά καταχρηστικών διώξεων και κατασχέσεων ώστε να εξυπηρετηθούν οι βλέψεις και τα συμφέροντα της πολιτικοοικονομικής διαπλοκής.

Με βασικό δεδομένο ενός απ' αυτούς τους Ρ/Σ, ( Gλυφάδα fm ), τον οποίο λειτουργούσαμε εμείς από το 1977 μέχρι και το 2005, ο οποίος δέχτηκε συντονισμένα σειρά από φασιστικού τύπου διώξεις και κατασχέσεις η πολιτεία - κράτος πως προστάτεψε τα παραδοσιακά στοιχεία του τόπου μας ; 

Αν κωλύεται τόσο η κυβέρνηση, όσο και το παλαιό σύστημα διακυβερνήσεως, όσο και ο ανάδοχος του Ελληνικού Γιάννης Λάτσης, να απαντήσουν, δηλώνουν ευθαίως καταχραστές του Ελληνικού Συντάγματος, και της λαϊκής κυριαρχίας, και κινούμενοι με γνώμονα κατά του Ελληνικού λαού και του τόπου μας.  

Κύριοι Τσίπρα και Φλαμπουράρη το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

ΓΛΥΦΑΔΑ FM 1977 - 2005 ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

Εκμαυλίστε περισσότερο το τόπο μας, υπηρετώντας τα στενά συμφέροντα ολιγαρχών και κεφαλαίου, όμως να θυμάστε ότι στο τέλος θα είστε υπόλογοι. 

Όσοι προηγήθηκαν στην διακυβέρνηση έχτιζαν επιμελώς τα διαπλεκόμενα με σειρά μέσων της ιδίας και άλλης μορφής, ενώ αντισυνταγματικά και καταχρηστικά αποστερούσαν από τα ΝΟΤΙΑ προάστια την κοινωνική συνοχή, και τη φωνή των κατοίκων, με απόρροια το παρόν των Λάτσηδων και των Μνημονίων.

Για άλλη μια φορά, πολλοστή, το αδιάψευστο γεγονός 30 ετών παλαιοκομματισμού, με διώξεις και κατασχέσεις στα νότια προάστια, αντί αδειοδοτήσεων των αμιγώς τοπικών σταθμών, καθώς και η αδράνεια αποκαταστάσεων στα 2,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, σε μια περιοχή χωρίς ενδογενή μέσα σήμερα, καταμαρτυρά την σαθρή και ποταπή διαμόρφωση των νεοελλήνων, και παράλληλα την διαπλοκή λίγων οικογενειών, οι οποίες βρίσκονται πίσω από την εκλογή αρκετών διοικήσεων.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Ελλάδα: Η κορυφαία παράδοση είναι η Δασική έκταση και τα παραδοσιακά στοιχεία Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">