ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

“Η Γλυφάδα γυρίζει σελίδα” - Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμο Γλυφάδας


Παραβατική συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής καταγγέλλουν με επιστολή διαμαρτυρίας από την δημοτική παράταξη  “Η Γλυφάδα γυρίζει σελίδα” .

Η δημοτική αρχή αποστερεί από τους αιρετούς την ενημέρωση που ζητούν επί συγκεκριμένων τοπικών θεμάτων τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αφορούν εκατομμύρια ευρώ.

Σε έτερο τοπικό ζήτημα ακόμα και έπειτα από εισαγγελική παραγγελία ο Δήμαρχος δεν παρέχει τα στοιχεία που αιτούνται οι αιρετοί κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
“Η Γλυφάδα γυρίζει σελίδα” 
Γλυφάδα 12 Οκτωβρίου 2020 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 
Αποδέκτες της παρούσας είναι οι παρακάτω: 
1. Ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Παπανικολάου, ως προϊστάμενος όλων των Υπηρεσιών του Δήμου (άρ. 58 παρ. 1, περ. δ του νόμου 3852/2010). 
2. Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασία Αργυροπούλου. 
3. Όλοι οι εν ενεργεία Αντιδήμαρχοι του Δήμου Γλυφάδας. 
4. Όλοι οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Γλυφάδας. 
5. Όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας. 
6. Ο μετακλητός Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γλυφάδας. 
7. Οι Διευθυντές ή οι Αν. / Διευθυντές όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας. 
8. Οι Προϊστάμενοι ή οι Αν. / Προϊστ. των Τμημάτων, των Υπηρεσιών του Δήμου. 
9. Οι υπάλληλοι της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας. 
10. Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ. Σ. του Κ.Α.Π.ΠΑ. Δήμου Γλυφάδας. 
11. Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι του Κ.Α.Π.ΠΑ. Δήμου Γλυφάδας. 
12. Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Δημοτικής Μον/κής Α.Ε. «ΓΚΟΛΦ Δήμου Γλυφάδας». 
3. Η Γραμματεία της Δημοτικής Μονομετοχικής Α.Ε. «ΓΚΟΛΦ Δήμου Γλυφάδας». 
14. Η Πρόεδρος της «ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ». 
15. Η Πρόεδρος της «ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ». 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο. 
Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο. 
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εσωτερικών κ. Μιχάλη Σταυρανιουδάκη.  
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Σπύρο Κοκκινάκη. 
Συνήγορο του Πολίτη κ. Ανδρέα Ποττάκη. 
Γενικό Γραμματέα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελο Μπίνη. 
Όλα τα πολιτικά κόμματα της Βουλής των Ελλήνων και Έλληνες Βουλευτές. 
Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). 
Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) 
Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Γλυφάδας. 

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για την μη χορήγηση πληροφοριών και στοιχείων και  υπενθύμιση της ισχύουσας νομοθεσίας, αναφορικά με τα δικαιώματα των Δημοτικών Συμβούλων και τις νόμιμες υποχρεώσεις του Δημάρχου. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος, στα τέλη Αυγούστου του 2019 κι ενόψει της εγκατάστασης των νέων Δημοτικών Αρχών, απέστειλε στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την 86η Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ. πρ. 59642 / 20-08- 2019, στην οποία αναγράφεται ότι: «…δίνονται οι κατευθύνσεις για την εύρεση κάθε στοιχείου και πληροφορίας που θα πρέπει να γνωρίζει ο νεοεκλεγείς Δημοτικός Σύμβουλος, προκειμένου να ασκήσει, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα καθήκοντά του και να ανταποκριθεί με επιτυχία στο ρόλο του…». Στην ίδια Εγκύκλιο αναγράφεται: 

«…Ο δημοτικός σύμβουλος οφείλει: (...) Να ζητά δια του Προέδρου, από τον Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τους Αντιδημάρχους, πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του. 

Να καταθέτει γραπτές ερωτήσεις δια του Προέδρου προς τον Δήμαρχο και τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Προκειμένου οι δημοτικοί σύμβουλοι να ασκήσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο την εντολή που έχουν λάβει χαίρουν μιας σειράς διευκολύνσεων, που συνιστούν την ιδιαίτερη καταστατική τους θέση.» Τα όσα αναφέρονται στην 86 η Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, περιλαμβάνονται και στην ισχύουσα νομοθεσία, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γεώργιος Παπανικολάου, στις κατά καιρούς τοποθετήσεις του, στις συνεδριάσεις του Δ. Σ., έχει πει κατ’ επανάληψη ότι, τόσο αυτός όσο και οι υπηρεσίες του Δήμου, είναι στην διάθεση των Δημοτικών Συμβούλων για την ενημέρωσή τους για το οποιοδήποτε θέμα του Δήμου, κι ότι είναι δικαίωμα του κάθε Δημοτικού Συμβούλου, να αναζητάει στοιχεία και πληροφορίες. 

Δυστυχώς όμως η πρακτική του Δημάρχου, για την χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών, όχι μόνο δεν συνάδει με τα παραπάνω λόγια του, αλλά είναι κι εντελώς αντίθετη με την νόμιμη υποχρέωσή του, δεδομένου ότι ο Νόμος 3852/2010, στην παρ. 3 του άρ. 61 ορίζει ρητά ότι: «3. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα.» 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντιμετώπιση της ΑΙΤΗΣΗΣ που υπέβαλλε στον Δήμο πριν από ένα χρόνο ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλος της Παράταξής μας κ. Παναγιώτης Γιάχος, με αρ΄. πρ. 29366 / 18-09-2019, η οποία απευθυνόταν στον Δήμαρχο, για μια υπόθεση τεράστιας σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, με θέμα: «Ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο, αναφορικά με την μη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και για τους περαιτέρω χειρισμούς του, για αγωγή των ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με την οποία διεκδικούν από τον ΔΗΜΟ, περί τα 2.500.000,00 ευρώ.» 

Ενώ λοιπόν έχει περάσει ένας και πλέον χρόνος, ο Δήμαρχος δεν έχει δώσει ακόμη καμία απάντηση, παραβιάζοντας ωμά την προαναφερθείσα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 3852/2010. 

Ένα άλλο παράδειγμα, για το πώς ο Δήμαρχος αντιλαμβάνεται τον ρόλο των Δημοτικών Συμβούλων, στην πράξη κι όχι στα λόγια, είναι ότι αμφισβητεί και μάλιστα εγγράφως (!!!!!), το ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ που έχει ο Δημοτικός Σύμβουλος, να καταθέτει ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά αποφάσεων της Ο.Ε., αφού στο απαντητικό του έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με αρ. πρ. 38535 / 16-12-2019, μετά από προσφυγή του κ. Γιάχου κατά απόφασης της Ο.Ε., της οποίας μάλιστα είναι και τακτικό μέλος, αναφερόμενος στον κ. Γιάχο ισχυρίζεται ότι: «…ο προσφεύγων επικαλούμενος μόνο την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου στερείται του εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της υπόψη προσφυγής…» (!!!!!) 

Αναφορικά μ’ αυτόν τον ισχυρισμό του Δημάρχου, επειδή είναι και δικηγόρος, λυπούμαστε γι’ αυτές τις ανεδαφικές νομικές ακροβασίες του, αφού τόσο αυτός, όσο και η πλειάδα των νομικών συμβούλων του, που πληρώνονται από τον Δήμο, οφείλουν να γνωρίζουν την με αρ. 270 / 2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην οποία αναφέρονται κι αρκετές αποφάσεις του ΣτΕ, για το έννομο συμφέρον του Δημοτικού Συμβούλου (παρ. 7 & 8) όπου, όπως γράφεται: «… θεωρείται ήδη, νομολογιακά λυμένο, κατά πάγιο τρόπο… », ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος «… είναι εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας και μεριμνά στο πλαίσιο ασκήσεως των καθηκόντων του για την τήρηση της νομιμότητας ή την εξυπηρέτηση του συμφέροντος των δημοτών όλης της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου… 

Τέλος όπως έχει κριθεί, έννομο συμφέρον υφίσταται εκ μόνης της ιδιότητας του προσφεύγοντος, ως Δημοτικού Συμβούλου, ασυνδέτως προς την παρουσία και την ψήφο του (ΣτΕ 3910/2009, σκέψη 2) και, επομένως τούτο θεμελιώνεται επί της θεσμικής ιδιότητάς του και είναι ανεξάρτητο από το αν ο Δημοτικός Σύμβουλος θίγεται ατομικώς από την απόφαση…» 

Επιπρόσθετα ο Δήμαρχος θα έπρεπε να γνωρίζει και την παρ. 4 του άρθρου 118 του νόμου 4555 / 2018, η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης του ΕΝΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ των Δημοτικών Συμβούλων, αφού αναφέρει ρητά ότι: «4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου Δήμου ....»  

Παρόμοια αντιμετώπιση είχε η με αρ. πρ. 27732 / 02-09-2019 αίτηση, για την χορήγηση στοιχείων, τα οποία θα μας διευκόλυναν στην άσκηση των καθηκόντων μας. Ήδη έχουν περάσει 13 μήνες, και δεν έχουν χορηγηθεί ούτε καν τα μισά. Ανάλογη αντιμετώπιση από τη Δημοτική Αρχή και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με την μη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών, είχε ο επικεφαλής της Παράταξής μας και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στυλιανός Θεοδοσόπουλος. 

Συγκεκριμένα με την με αρ. πρ. 32103 / 07-11-2018 αίτησή του, είχε ζητήσει από την Οικονομική Υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, τα οποία δεν του χορηγούνταν, οπότε αναγκάστηκε να προσφύγει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος απέστειλε προς το Δήμο την με αρ πρ. 24453 / 30-01-2019 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ για την χορήγηση των αιτουμένων κατ άρθρο 25 &4 του νόμου 1756/1988. Κι όμως παρότι η ανωτέρω ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο στις 31-01-2019 με αρ. πρ. 3694, κι ενώ έχουν περάσει είκοσι (20) και πλέον μήνες (!!!!!), έως και σήμερα δεν έχει χορηγηθεί κυριολεκτικά τίποτα, ούτε καν ένα χαρτί με δυο λέξεις. 

Την δια παραβατική συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής και της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, με την μη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών, αντιμετώπισε και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξής μας κ. Ιωάννης Τζούβελης, ο οποίος με την με αρ. πρ. 31609 / 05-11-2018 αίτησή του, είχε ζητήσει από την Οικονομική Υπηρεσία στοιχεία και πληροφορίες, αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) και των άλλων αθλητικών χώρων, τα οποία δεν του χορηγούνταν. 

Ο κ. Τζούβελης αναγκάστηκε να προσφύγει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος απέστειλε προς το Δήμο την με αρ πρ. 24454 / 30-01-2019 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, για την χορήγηση των αιτουμένων κατ άρθρο 25 &4 του νόμου 1756 / 1988. Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση και παρότι η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο στις 31-01-2019 με αρ. πρ. 3692, κι ενώ έχουν κι εδώ περάσει πάνω από είκοσι (20) μήνες (!!!!!), έως και σήμερα δεν έχει χορηγηθεί κυριολεκτικά τίποτα. 

Ως ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ απευθυνόμενοι στον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, καθώς και στους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου, τονίζουμε πως λυπούμαστε που το έτος 2020, προκειμένου να μπορέσουμε να ασκήσουμε τα κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματά μας (άρ. 5 α σε συνδυασμό με το άρ. 10 του Συντάγματος), είμαστε αναγκασμένοι να σας υπενθυμίζουμε και να επικαλούμαστε διαρκώς την κείμενη νομοθεσία, όπως τον νόμο 2690 / 1999 (Κ.Δ.Δ.), που αφορά όλους τους πολίτες, και συγκεκριμένα τα παρακάτω άρθρα του: Άρθρο 1: «Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Άρθρο.1.«Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης…. καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.» Άρθρο 4 παρ. 1: «Άρθρο.4.- «1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες...» 

Άρθρο 5 παρ. 1: «Πρόσβαση σε έγγραφα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.» 

Άρθρο 5: παρ. 6: «Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2 ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες.» 1 Εκτός όμως από τον νόμο 2690 / 1999 (Κ.Δ.Δ.), που αφορά τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων πολιτών, στην νομοθεσία της χώρας μας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξειδικεύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων. 

Ο Δήμαρχος και μόνο με την ανάγνωση της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Νόμου 3852/2010, θα έπρεπε να εφαρμόζει τον νόμο, σεβόμενος τα δικαιώματα των Δημοτικών Συμβούλων, αφού ρητά ορίζεται ότι: «Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητά από τον δήμαρχο, την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.», ενώ επίσης στον ίδιο νόμο 3852/2010, στην παρ. 3 του άρθρου 61 προβλέπεται κι ορίζεται ρητά ότι: «3. 

Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα.» Περαιτέρω όμως και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στην παρ. 8 του άρθρου 10, ορίζεται ρητά ότι: « 8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι μπορούν να ζητούν δια του Προέδρου, από το Δήμαρχο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τους Αντιδημάρχους, πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Οι παραπάνω, οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία, εντός μηνός.» Εξ άλλου το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πολλάκις αποφασίσει, ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος εκτός από το ειδικό έννομο συμφέρον, έχει και εύλογο ηθικό συμφέρον για την προστασία των αρχών χρηστής διοίκησης και διαφάνειας και ότι αυτό μάλιστα, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωσή του. Τέλος να αναφέρουμε και την Γνωμοδότηση του ΝΣΚ Ολ. 209/2005, για το δικαίωμα γνώσεως των δημοσίων εγγράφων, που αποτελεί τον βασικό και πλέον παραδοσιακό μηχανισμό διασφαλίσεως της αρχής της διαφάνειας που διέπει το σύνολο της κρατικής δραστηριότητας (.....) για τη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων των Ο.Τ.Α. 

Συνεπώς ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Ν. Π. του Δήμου, οφείλουν να χορηγούν στους Δημοτικούς Συμβούλους, εντός των νομίμων προθεσμιών, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αιτούνται, για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους. Όμως και οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες του Δήμου, πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είναι προσωπικοί υπάλληλοι του εκάστοτε Δημάρχου, αλλά υπάλληλοι του Δήμου κι οφείλουν να εφαρμόζουν τους νόμους, χορηγώντας στους Δημοτικούς Συμβούλους τα στοιχεία που αιτούνται χωρίς κωλυσιεργίες, αντί να αδιαφορούν αγνοώντας προκλητικά ακόμη και τις Εισαγγελικές Παραγγελίες (!!!!!) για τη χορήγηση στοιχείων. 

Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι, κ. και κ. Διοικούντες τα Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π.), κ. και κ. Υπηρεσιακοί Παράγοντες του Δήμου και των Ν.Π. Όπως γνωρίζετε οι υπογράφοντες την παρούσα, είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης “Η Γλυφάδα γυρίζει σελίδα”, της οποίας επικεφαλής είναι ο Στυλιανός Θεοδοσόπουλος, ενώ ο Παναγιώτης Γιάχος εκτός από Αντιπρόεδρος του Δ. Σ., είναι τακτικό μέλος της Ο. Ε., αν. μέλος της Ε. Π. Ζ, καθώς και τακτικό μέλος του Δ. Σ. του Ν. Π. του Δήμου Κ.Α.Π.ΠΑ. Επίσης ο Ιωάννης Τζούβελης είναι τακτικό μέλος της Ε. Π. Ζ. και αν. μέλος της Ο. Ε. του Δήμου μας. Συνεπώς και σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, έχουμε το έννομο συμφέρον, να αιτούμαστε και να ζητάμε από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, να απαντούν στις ερωτήσεις και αιτήσεις που υποβάλλουμε έγκαιρα, χορηγώντας μας χωρίς κωλυσιεργίες, τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αιτούμαστε, για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων μας. 

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην αναγκασθούμε να προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη, διεκδικώντας τα αυτονόητα νόμιμα δικαιώματά μας, τα οποία υπενθυμίσαμε με την παρούσα μας, τόσο ως πολίτες, όσο κι ως εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Οι θεσμικοί παράγοντες της Πολιτείας, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, εάν πραγματικά εννοούν και θέλουν την διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και τη χρηστή διαχείριση των πόρων των Ο.Τ.Α., οφείλουν να αναλάβουν συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να είναι απόλυτα δεσμευτική και υποχρεωτική για τους Δημάρχους, η χορήγηση πληροφοριών και στοιχείων στους Δημοτικούς Συμβούλους, χωρίς προσκόμματα και κωλυσιεργίες. 

Προς τούτο είναι απαραίτητο να θεσμοθετηθούν συγκεκριμένες αυστηρές δικλείδες, με πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες, για εκείνους τους Δημάρχους, που δεν θα συμμορφώνονται με την νόμιμη υποχρέωσή τους. 

Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “Η Γλυφάδα γυρίζει σελίδα” 

Στυλιανός Θεοδοσόπουλος, επικεφαλής της και Δημοτικός Σύμβουλος, οδός Ελευθέρου Ανθρώπου 49 Γλυφάδα Τ.Κ. 165 62, Τηλ: 6944 832 336, e.mail: steliostheodosopoulos@gmail.com Παναγιώτης 

Γιάχος Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Γ. Γεννηματά 46 Γλυφάδα Τ.Κ. 165 62, Τηλ: 6974 141 390, e.mail: pgiahos@yahoo.gr  

Ιωάννης Τζούβελης, Δημοτικός Σύμβουλος, οδός Βυζαντίου 44β Γλυφάδα Τ. Κ.165 62, Τηλ: 6944 734 400, e.mail: i.tzouvelis1@gmail.com 

Σε εφαρμογή του άρθρου 12 του Νόμου 2690/1999, η παρούσα μας να πρωτοκολληθεί αμελλητί αυθημερόν, το δε αποδεικτικό της καταχώρησής της στην Υπηρεσία σας, να αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μας, στα e.mail: steliostheodosopoulos@gmail.com , pgiahos@yahoo.gr , i.tzouvelis1@gmail.com
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: “Η Γλυφάδα γυρίζει σελίδα” - Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμο Γλυφάδας Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">