ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Γλυφάδα: Ο «Κλεισθένης» μπορεί να διαφοροποιήσει το ισχύον πλαίσιο ;

Τον Ιούνιο του 2018 ψηφίστηκε πλειοψηφικά από τη Βουλή το νομοσχέδιο «Κλεισθένης» με το σύστημα της απλής Αναλογικής, ενώ ανακοινώθηκε ότι οι κοινοτικές - δημοτικές - περιφερειακές εκλογές θα γίνουν στις 26 Μαΐου 2019 και όπου χρειασθεί δεύτερος γύρος, θα διεξαχθούν εκλογές στις 2 Ιουνίου.

Ο «Κλεισθένης» είναι ο βασικός θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος , καθώς και ο πολιτικός που αναδιαμόρφωσε τον πολιτικό χάρτη της αρχαίας Αθήνας , όμως η έμφαση της κυβέρνησης στην απλή αναλογική πυροδότησε αρκετές αντιδράσεις , και ο «Κλεισθένης» χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως απαρχή ώστε ομάδες συμφερόντων , ή ακόμα ισχυρών οικογενειών , να εκλέγονται στα συμβούλια με κύριο στόχο τα προσωπικά τους συμφέροντα.

Σαφώς μέχρι τη ψήφιση του «Κλεισθένη» , με το καθεστώς του «Καλλικράτη», δημιουργήθηκαν παρατάξεις οι οποίες εάν δεν είχαν κομματική επιρροή δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε μεγάλους Δήμους για τη σύσταση ενός πλήρους ψηφοδελτίου.

Αρκετοί λένε ότι η απλή αναλογική θα διευκολύνει την υιοθέτηση μιας κουλτούρας συγκλίσεων, συνθέσεων, καθώς και συνεργασιών. Ειδικότερα στους μεγάλους δήμους, ενισχύονται οι μειοψηφίες, οι οποίες αν συνεργαστούν μεταξύ τους τότε ο δήμαρχος με τον συνδυασμό του δεν θα μπορούν να ασκήσουν διοίκηση ''κατά το δοκούν'' στην διάρκεια της θητείας τους.

Έχοντας αρκετοί μια μακρά εμπειρία στα αυτοδιοικητικά, γνωρίζουν ότι η διοίκηση ''κατά το δοκούν'', η ακόμα και οι συνεργασίες, τις οποίες επιφέρει ο «Κλεισθένης» , αναφορικά με τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, ίσχυε και ισχύει και με τον «Καλλικράτη», όμως αντιστρόφως, διότι ευνοούσε τις συνεργασίες μεταξύ της διοικούσας και μερίδας των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων.

Έχουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις με τον «Καλλικράτη», όπου συνεργάζονται άρρηκτα οι διοικούσες παρατάξεις με τις αντιπολιτευόμενες, μέχρι του σημείου να θεωρούν οι δημότες σε ορισμένους Δήμους ότι δεν υφίστανται καν οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, άρα ο  «Κλεισθένης» ίσως διαμορφώσει ορθότερους όρους συνεργασιών, όμως αυτή τη φορά με διαφάνεια , και όχι αδιαφανώς. 

Η απλή αναλογική θα δώσει μεγαλύτερη αξία στη ψήφο κάθε πολίτη. Η συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια τοπικά πράγματα , αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των θεσμών της.

Σημεία από τον «Κλεισθένη» 

 • Ο Δήμαρχος εκλέγεται την πρώτη Κυριακή εφόσον επιτύχει το 50% + 1 των ψήφων. Σε αντίθετη περίπτωση, δήμαρχος εκλέγεται όποιος πλειοψηφήσει στον δεύτερο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων, ασχέτως πόσους συμβούλους έχει εκλέξει από τον πρώτο γύρο.
 • Με το νέο νόμο οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται αναλογικά από την πρώτη Κυριακή και ο νικητής δήμαρχος δεν θα έχει το μπόνους των έξτρα συμβούλων. 
 • Ο ορισμός των υποψηφίων Συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του συνδυασμού.
 • Ψηφοδέλτιο που φέρει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης, είναι έγκυρο και προσμετράται υπέρ του συνδυασμού , χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.
 • Για τον υποψήφιο δήμαρχο δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.
 • Η δημοτική περίοδος διαρκεί τέσσερα (4) χρόνια αντί για πέντε που είναι με τον «Καλλικράτη».
 • Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν όλοι οι δημότες του Δήμου που σωρευτικά έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2002 και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου, καθώς επίσης, οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που σωρευτικά κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, όπου κατοικούν, και εφόσον έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2002.
 • Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα διενέργειας των εκλογών , καθώς και ο πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εφόσον έχει  συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Δημοτικός σύμβουλος, μπορεί να εκλεγεί ο δημότης που έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών καθώς και ο πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 
 • Αντιδήμαρχοι, μπορούν  να οριστούν Δημοτικοί Σύμβουλοι, όχι μόνο από την παράταξη του Δημάρχου, αλλά απ’όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις, με έγκριση του ορισμού τους από την πλειοψηφία των Συμβούλων της παράταξης, στην οποία ανήκει ο οριζόμενος αντιδήμαρχος.
 • Πρόβλεψη συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε Δήμους με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, με υποχρέωση του Δ.Σ. για εισαγωγή των αποφάσεων τους για συζήτηση εντός μηνός από τη λήψη τους.
 • Ο Δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα των πληρωμών, που έχει πλέον ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας. 
 • Δίνεται η δυνατότητα στον Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού να συνιστούν αυτοτελώς ή  να συμμετέχουν από κοινού με άλλους Ο.Τ.Α. ή με Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, σε Αναπτυξιακές Εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητες στον τομέα της Ενέργειας.


Οι προσεχείς εκλογές θα διεξαχθούν, μαζί με τις Ευρωεκλογές, τον Μάιο του 2019 και ο επαναληπτικός γύρος (όπου χρειασθεί) την επόμενη Κυριακή. Η εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών, θα γίνει τη 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η λήξη της θητείας θα είναι στις 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Σημείωση του ''Γ'': Εμείς δεν γνωρίζουμε αν θα συμμετάσχουμε στις εκλογές τον Μάιο του 2019 , όμως προτρέπουμε εσάς να συμμετάσχετε , να συν-λειτουργήσετε, να συν-διοικήσετε, και αν είναι εφικτό να καλύψετε αναλογικά και δίκαια το σώμα της τοπικής μας κοινωνίας, διότι όπως είναι γνωστό εμάς επί αρκετά χρόνια δεν μας εκπροσώπησε κανείς.
 • Blogger Comments
 • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Γλυφάδα: Ο «Κλεισθένης» μπορεί να διαφοροποιήσει το ισχύον πλαίσιο ; Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb