ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ >

Δήμος Γλυφάδας: Απαιτείται παράρτημα δικαστηρίων εντός του δημαρχείου


Από τις 15/10/2014, μέχρι και σήμερα το 2020 , υφίστανται 280 - διακόσιες ογδόντα - αναθέσεις δικαστικών υποθέσεων στον δικηγόρο Απόστολο Γεωργούλα  με απόφαση του Γ. Παπανικολάου !

Οι δικαστικές υποθέσεις - κατηγορίες σε βάρος του δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου - είναι αντιστοίχως εκατοντάδες. 

Δεδομένου του όγκου ποινικών υποθέσεων - κατηγοριών σε βάρος του δημάρχου, καθώς και έτερων διοικούντων - μήπως λογίζεται ορθό να ανοίξει παράρτημα δικαστηρίων εντός του δημαρχείου Γλυφάδας ;

Υφίστανται εκατοντάδες εισηγήσεις του δημάρχου στις οποίες επικαλείται τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ώστε να πιστωθεί το δημοτικό χρήμα με ανάθεση στον δικηγόρο  Απόστολο Γεωργούλα , είτε για λογιαριασμό του δημάρχου  , είτε για λογαριασμό έτερων αιρετών του Δήμου Γλυφάδας , ενώ  στον αντίποδα είναι ο ίδιος ο οποίος καταλύει τον ν. 3852/2010 στις περιπτώσεις που αιρετοί , είτε δημότες , σύμφωνα με το νόμο, αιτούνται την παροχή εγγράφων από τον Δήμο.

Ο ''διπολικός'' Γιώργος Παπανικολάου

Είναι σαφές ότι ο Ο.Τ.Α Δήμος Γλυφάδας έχει καταστεί βορά συγκεκριμένων αστικών κομμάτων - επαγγελματιών της πολιτικής - οι οποίοι λειτουργούν και ενεργούν κατά το δοκούν έχοντας την ''αβάντα'' τόσο του κομματός τους το οποίο είναι κόμμα εξουσίας, όσο και της Ε/Δ. Επικαλούνται το νόμο αποκλειστικά στις περιπτώσεις που αφορά τους ιδίους , και τον καταλύουν στις περιπτώσεις που πρέπει να τελεί σε ισχύ ώστε να υφίσταται διαφάνεια και ενημέρωση αιρετών - δημοτών. ( Βλέπε πρόσφατη καταγγελία δημοτικής παρατάξεως )

Η ''ανυπαρξία'' δικαιοσύνης - δικαίου

Δυστυχώς η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη χώρα μας αποτελεί σχήμα λόγου, δεδομένου ότι οι μισοί δικαστές στην Ελλάδα είναι συγγενικά πρόσωπα πολιτικών και αιρετών, και το υπόλοιπο 50% ψηφοφόροι - υποστηρικτές - και άτομα τα οποία συντάσσονται πολιτικά με συγκεκριμένα αστικά πολιτικά κόμματα εξουσίας. ( Βλέπε Νέα Δημοκρατία )

Έπειτα από 280  - διακόσιες ογδόντα - αναθέσεις δικαστικών υποθέσεων στον δικηγόρο Απόστολο Γεωργούλα από τη πλευρά του δημάρχου Γλυφάδας, ο εν λόγω σήμερα πρέπει να γνωρίζει σχεδόν το σύνολο των μετεχόντων σε επίπεδο δικαιοσύνης. ( Είναι κάτι περισσότερο από απλοί γνωστοί )

Είναι πρωτόγνωρο για τα χρονικά δημοκρατικής χώρας, επί έξι συναπτά έτη να έχουν προσφύγει κατά του Δημάρχου Γλυφάδας πλειάδα δημοτικών συμβούλων, ( αιρετών ) , προϊσταμένων υπηρεσιών του δήμου, δημότες, κ.α., με συγκεκριμένα στοιχεία και να μην έχουμε σαφείς ενέργειες ισχύος του δικαίου. 

Παραθέτουμε στη κρίση σας ενδεικτικά μέρος από τις εκατοντάδες δικαστικές προσφυγές κατά του δημάρχου Γλυφάδας, καθώς και αντιδημάρχων, διοικούντων του Δήμου Γλυφάδας , και τίθεται ένα σαφές ερώτημα: Είναι εφικτό από άτομα τα οποία λειτουργούν κατά το νόμο και ορθά να υφίστανται τόσες προσφυγές - κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος - σε βάρος τους στην δικαιοσύνη ;

Διαβάστε:

13.           ΙΕ 19/   1374 ΑΔΑ: Ω79ΔΩ91-5Ο7

παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A979%CE%94%CE%A991-5%CE%9F7?inline=true

ΣΤ 18/ 16804

 ΔΙΚΗ 09-10-2020

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%96%CE%9C%CE%A991-%CE%A4%CE%A3%CE%A0?inline=true

για λογαριασμό της Αντιδημάρχου Γλυφάδας, Άννας Καυκά, ενώπιον της 14ης Πταισματοδίκη Αθηνών στο πλαίσιο ποινικής δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος της κατόπιν αυτεπάγγελτης μήνυσης …..22.3.2019

    ΩΞΗΥΩ91-9Ε1   ΔΕ  19/ 16879   ΓΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%97%CE%A5%CE%A991-9%CE%951?inline=true

Εγκρίνει .. κ. Γεώργιου Παπανικολάου και των υπαλλήλων του Δήμου Γλυφάδας κ. Δ Ν και κ. Ε Σ ενώπιον του Α.Τ. Κολωνού, αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην με ΑΒΜ ΔΕ 2019/ 16 879 ποινική δικογραφία που εκκρεμεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος των ά. 222 ΠΚ και 259 ΠΚ μετά από μήνυση του Γ. Θ. …… 01/06/2020

ΩΩΔ4Ω91-8ΕΔ    ΔΕ 19/  16879  ΣΚΟΥΛΑΚΗ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%944%CE%A991-8%CE%95%CE%94?inline=true

Εγκρίνει για λογιαριασμό του Γεώργιου Παπανικολάου, ενώπιον της 22ης Πταισματοδίκη   Αθηνών, μετά από κλήση του ανωτέρω και κατόπιν της με ΑΒΜ: ΔΕ 2019/ 16879 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος της παράβασης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του μετά από μήνυση της Ρ Σ κ.λ.π. …   ,5.3.2020

   ΑΔΑ: 94Ο2Ω91-Ι5Χ     ΑΔ   19/   246 

https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%9F2%CE%A991-%CE%995%CE%A7?inline=true

Εγκρίνει για λογιαριασμό του Γεώργιου Παπανικολάου και της Αντιδημάρχου του Δήμου Γλυφάδας κ. Άννας Καυκά, ενώπιον της Πταισματοδίκης Αθηνών 14ου Προανακριτικού Τμήματος, μετά από κλήση του ανωτέρω και κατόπιν της με ΑΒΜ: ΑΔ 2019/ 246 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος της παράβασης του άρθρου 28 παρ.1 και 2 του Ν. 1650/1986 μετά από μήνυση του Γ.Θ, …      31.7.2020

3    ΑΔΑ: 6Ε6ΜΩ91-ΘΔΨ       ΙΑ 16/   15778

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%956%CE%9C%CE%A991-%CE%98%CE%94%CE%A8?inline=true

Εγκρίνει για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Γεωργίου Παπανικολάου για το αποδιδόμενο σε αυτόν με την με ΑΒΜ  ΙΑ 2016/ 15778 έγκληση του Γ Θ αδίκημα που -κατά τον μηνυτή- τέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του. … 16.10.2017

4    ΑΔΑ: ΩΛΕ4Ω91-ΟΩΡ  Θ  17/  7536  ΣΜΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%954%CE%A991-%CE%9F%CE%A9%CE%A1?inline=true

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 92/2019 απόφαση Δημάρχουγια λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας κου Γεώργιου Παπανικολάου ενώπιον του 9ου Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με Α.Β.Μ. Θ 17/ 7536 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν καταγγελίας του Γ Θ για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος …. 4.2.2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

5    ΑΔΑ: 6289Ω91-28Ω

ΓΠ 17/ 134

TEΠ 20- 1545 ΕΦ.

ΔΘ 19/ 11415

Εγκρίνει μελέτη της ΓΠ 17/ 139 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξης σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία (υποβάθμιση περιβάλλοντος), κατόπιν επώνυμης καταγγελίας του κ. Θ Γ και του κ. Γ Α22.2.2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: ΩΜΤ7Ω91-6ΣΔ  ΠΓ 17/ ΓΠ 17/ 134

TEΠ 20- 1545 ΕΦ.Σεπτ. οριζεται

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A47%CE%A991-6%CE%A3%CE%94?inline=true

Εγκρίνει την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα της παράστασης στο Ι’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και υπεράσπισης του Δημάρχου Γλυφάδας, Γεώργιου Παπανικολάου, στο πλαίσιο της με αριθμό ΑΒΜ: ΠΓ 2017/ 134 ποινικής υπόθεσης με την οποία φέρεται ως τελέσας το αδίκημα του άρθρ. 28 παρ. ια’ του Ν. 1650/1986 κατά την τέλεση των καθηκόντων του. …. Γλυφάδα, 6.3.2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: 6Κ06Ω91-Μ9Β ΔΘ  19/ 11415     ( ΓΠ 17/ 134)

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A06%CE%A991-%CE%9C9%CE%92?inline=true

Εγκρίνει  για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας, κου Γεωργίου Παπανικολάου, ενώπιον της 28ης Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν της από 21.10.2019 κλήσεως του ανωτέρω, στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. ΔΘ 2019/  11415 ποινικής υπόθεσης για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παρ. 1α του ά. 28 του ν. 1650/1986 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του … 14.11.2019

 6      ΑΔΑ: ΨΝΨΩΩ91-19Υ  ΙΕ  18/ 5320

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A8%CE%A9%CE%A991-19%CE%A5?inline=true

Εγκρίνει .. ΙΕ 2018/ 5320 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξης σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 28ου Πταισματοδίκη Αθηνών και να διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία(παράβαση καθήκοντος … 28.3.2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7     ΑΔΑ: Ω85ΤΩ91-ΞΟΓ        ΙΑ 17/   4900

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A985%CE%A4%CE%A991-%CE%9E%CE%9F%CE%93?inline=true

Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα (ΑΜΔΣΑ:29346) της παροχής συμβουλών και μελέτης της με ΙΑ 17/  4900 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξης σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 26 ου Πταισματοδίκη Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας  6.2.2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

8    ΑΔΑ: ΩΘΓ7Ω91-ΓΤΖ       Δ 17/   2397

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%937%CE%A991-%CE%93%CE%A4%CE%96?inline=true

Εγκρίνει ... Δ 17/ 2397 δικογραφίας, καθώς και τη σύνταξη σχεδίου υπομνήματος εγγράφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον της 15ης Πταισματοδίκης Αθηνών σε ρητή προθεσμία μέχρι και την Δευτέρα 11.12.2017 και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας…. 11.12.2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  ΑΔΑ: 7Ξ0ΜΩ91-0ΚΞ    Α 17/ 2263

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9E0%CE%9C%CE%A991-0%CE%9A%CE%9E?inline=true

Εγκρίνει ...Α 2017/ 2263 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξη σχεδίου υπομνήματος - εγγράφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 10ου Πταισματοδίκη Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία, κατόπιν αναγγελίας αξιόποινης πράξης του …. 14.12.2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

10     ΑΔΑ: Ω16ΩΩ91-ΛΜ8      ΓΠ  17/  118

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A916%CE%A9%CE%A991-%CE%9B%CE%9C8?inline=true

ΓΠ 17/ 118 δικογραφίας, καθώς και τη σύνταξη σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου κου Γεωργίου Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την υπηρεσία (παράβαση του Ν. 1650/86 άρθ. 28 παρ. 2 και παράβαση του Ν. 2971/01 άρθ. 29 παρ.

1). Για την εργασία αυτή …,1.3.2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

11     ΑΔΑ: 60Ο5Ω91-ΓΔΘ         Δ18/  794

https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%9F5%CE%A991-%CE%93%CE%94%CE%98?inline=true

Εγκρίνει .... Δ18/ 794 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξης σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Παπανικολάου, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 5ου Πταισματοδίκη Αθηνών και να διαβιβασθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για πιθανή τέλεση αδικήματος κατά την άσκηση των καθηκόντων του… 1.6.2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

12  ΑΔΑ: 645ΞΩ91-ΒΚΣ       ΣΤ   16/   10007

https://diavgeia.gov.gr/doc/645%CE%9E%CE%A991-%CE%92%CE%9A%CE%A3?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας, Γεώργιου Παπανικολάου, ενώπιον της 14ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια των με αριθμών Α.Β.Μ. ΣΤ 16/ 10007 και Α.Β.Μ Δ 16/ 2775 δικογραφιών που έχουν σχηματισθεί εις βάρος του για αδικήματα που αναφέρονται σε αυτές και …1.2.2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

13    ΑΔΑ: ΨΡΣ9Ω91-ΔΨΨ         ΙΓ  17 / 8373

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A1%CE%A39%CE%A991-%CE%94%CE%A8%CE%A8?inline=true

Εγκρίνει .... για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας, Γεώργιου Παπανικολάου και της υπαλλήλου του Δήμου Γλυφάδας , Μαριάνθης Δουρούδη, ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών δια του Τμήματος Ασφ. Γλυφάδας στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. ΙΓ 2017 / 8373 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος τους κατόπιν εγκλήσεως του Αναστάσιου  ως ύποπτοι για παράβαση … 1.2.2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

14   ΑΔΑ: ΨΒΦΑΩ91-ΨΘΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%A6%CE%91%CE%A991-%CE%A8%CE%98%CE%A6?inline=true

Εγκρίνει .... για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας κου Γεώργιου Παπανικολάου ενώπιον της 24ης Πταισματοδίκη Αθηνών αναφορικά με το αδίκημα του άρ. 71 του Ν. 998/1979 που φέρεται να τέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ορίζει αμοιβή το ισόποσο της ωριαίας απασχόλησης δικηγόρου, σύμφωνα με τον πίνακα προεισπράξεων εισφορών επί δικηγορικό αμοιβών και με ανώτατο όριο τις τρεις (3) ώρες για τους κάτωθι λόγους :

1. Την σχετική κλήση του 24ου Πταισματοδίκη Αθηνών προς τον Δήμαρχο Γλυφάδας με την οποία επιτασσόταν αυτός να εμφανιστεί ενώπιον του 24ου Προανακριτικού Γραφείου εντός 48 ωρών

2. Το γεγονός ότι η επίδοση της ως άνω κλήσης έγινε προς τον ίδιο τον Δήμαρχο Γλυφάδας, ο οποίος παρέλαβε αυτή την 08.05.2019 έλαβε δε προθεσμία προκειμένου να καταθέσει υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεων έως την 14.05.2019

3. Το γεγονός ότι στο χρονικό διάστημα μεταξύ 08.05.2019 και 14.05.2019 δεν συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας, η οποία είχε συνεδριάσει την 24.04.2019 (12η συνεδρίαση) και εν συνεχεία συνεδρίασε ξανά ..30/08/2019 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

15   ΑΔΑ: ΩΖΠ2Ω91-ΞΗΤ       

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%A02%CE%A991-%CE%9E%CE%97%CE%A4?inline=true

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει … της σύνταξης έγγραφων εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας Γεωργίου Παπανικολάου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ΄Αννας Καυκά, Δημητρίου ΑγγελάτουΠερικλή Δορκοφίκη και των υπαλλήλων του Δήμου μας Χ Κ, Ν Λυμπερόπουλου και Α Σ ενώπιον της 20ης Πταισματοδίκης Αθηνών προκειμένου να λάβει γνώση της από 25-7-2017 καταγγελίας του Σωτήρη … για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος. ….29.12.2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

16   ΑΔΑ: 6Υ6ΔΩ91-ΕΜ3        ΙE I9/  4783

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A56%CE%94%CE%A991-%CE%95%CE%9C3?inline=true

Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο ... της αυτοπρόσωπης παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών του Δήμαρχου Γλυφάδας κου Γεώργιου Παπανικολάου, του Αντιδημάρχου κου Γεώργιου Αγγελόπουλου, του Αντιδημάρχου κου Δημήτριου Αγγελάτου και του τ. Αντιδημάρχου κου Δημήτριου Μητρόπουλου κατά τα διαλαμβανόμενα στο υπ΄ αρΙE I9/ 4783 κλητήριο θέσπισμα, κατά τη δικάσιμο της 01-07-2020. … 22.6.2020 

ΑΔΑ: 9ΠΤΨΩ91-5ΧΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%A4%CE%A8%CE%A991-5%CE%A7%CE%9E?inline=true

Εγκρίνει .. για λογαριασμό του Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κου Δημητρίου Μητρόπουλου, ενώπιον του 10ου Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν της από 23.07.2019 κλήσεως του ανωτέρω, στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ. ΙΕ 2019/ 4783 ποινικής υπόθεσης για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παρ. 1α του ά. 81 και της παρ. 8α του ά. 94 του ν. 4495/2017 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του … 2.8.2019

ΑΔΑ: 9ΟΤΖΩ91-Ζ64

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%A4%CE%96%CE%A991-%CE%9664?inline=true

Εγκρίνει .. για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας, κου Γεωργίου Παπανικολάου, ενώπιον του 10ου Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν της από 23.07.2019 κλήσεως του ανωτέρω, στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.ΜΙΕ 2019/ 4783 ποινικής υπόθεσης για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παρ. 1α του ά. 81 και της παρ. 8α του ά. 94 του ν. 4495/2017 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του … 2.8.2017

17   ΑΔΑ: ΩΒΜΧΩ91-Μ0Ψ       ΔΖ 2019/ 14024

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%92%CE%9C%CE%A7%CE%A991-%CE%9C0%CE%A8?inline=true

Εγκρίνει .... για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου, ενώπιον του Α.Τ. Γλυφάδας, μετά από κλήση του ανωτέρω και κατόπιν της με ΑΒΜ: ΔΖ 2019/ 14024 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος του ά. 94 παρ. 8Α του Ν. 4495/2017 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του … 14.2.2020

18   ΑΔΑ: 6ΣΣΜΩ91-ΩΓΝ       ΑΑ  19/  710

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A3%CE%9C%CE%A991-%CE%A9%CE%93%CE%9D?inline=true

Εγκρίνει .. τη σύνταξης υπομνήματος έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου, ενώπιον της 15ης Πταισματοδίκη Αθηνών, μετά από κλήση του ανωτέρω και κατόπιν της με ΑΒΜ: ΑΑ 2019/ 710 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος του ά. 259ΠΚ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του …14.2.2020

19   ΑΔΑ: Ω5ΜΖΩ91-ΔΨΑ    ΙΓ 19/ 6527

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%9C%CE%96%CE%A991-%CE%94%CE%A8%CE%91?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου, μετά από κλήση του ανωτέρω, κατόπιν της με ΑΒΜ:ΙΓ 19/ 6527 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος του ά. 17 παρ. 8 ν.1337/1983 …. 27/01/2020

20    ΑΔΑ: ΨΞΒ3Ω91-66Ο              ΙΓ 2019/  4729

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%923%CE%A991-66%CE%9F?inline=true

Εγκρίνει …  για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου, μετά από κλήση του ανωτέρω, κατόπιν της με ΑΒΜ: ΙΓ 2019/ 4729 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος του ά. 17 παρ. 8 ν.1337/1983   ….  27/01/2020

21  ΑΔΑ: 6ΠΦΑΩ91-Σ74                ΔΒ 19/ 8322  

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%A6%CE%91%CE%A991-%CE%A374?inline=true

 

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου , του Αντιδημάρχου κ. Δ. Αγγελάτου, μετά από κλήση των ανωτέρω, κατόπιν της με ΑΒΜ:ΔΒ 19/ 8322   εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος του ά. 17 παρ. 8 ν.1337/1983, α. 29 παρ. 1 ν. 2971/2001 και α. 23 παρ. 1 ΑΝ1539/1938 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ….    27/01/2020

22   ΑΔΑ: ΨΞ0ΡΩ91-ΖΒΣ              ΙΓ 17 / 6749

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E0%CE%A1%CE%A991-%CE%96%CE%92%CE%A3?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου, ενώπιον του 12ου Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν κλήσεως του ανωτέρω, κατόπιν της με ΑΒΜ: ΙΓ 2017 / 6749 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος του ά. 259ΠΚ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ….     20.1.2020

23    ΑΔΑ: 6ΓΩΣΩ91-ΛΒΚ     ΣΤ  17 / 11007

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%A9%CE%A3%CE%A991-%CE%9B%CE%92%CE%9A?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου , του Αντιδημάρχου κ. Γ. Αγγελόπουλου και του π. Αντιδημάρχου κ. Δ. Μητρόπουλου, ενώπιον του 12ου Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν κλήσεως των ανωτέρω, κατόπιν της με ΑΒΜ:ΣΤ 17 /11007 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος του ά. 259ΠΚ  …20.1.2020

24   ΑΔΑ: 67ΣΔΩ91-Β55            ΣΤ 19/  3961

https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A3%CE%94%CE%A991-%CE%9255?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου και του π. Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Αγγελάτου, ενώπιον της 18ης Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν κλήσεως των ανωτέρω, κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΑΒΜ: ΣΤ 2019/ 3961 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος της παρ. 1 του ά. 29 του Ν.2971/2001 και της παρ. 8 του ά. 17 του Ν.1337/1983 …   4.11.2019

25    ΑΔΑ: 6ΕΠΛΩ91-ΟΗΘ           ΔΒ   19 / 8321

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%A0%CE%9B%CE%A991-%CE%9F%CE%97%CE%98?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου του Δήμου Γλυφάδας, κ. Γεώργιου Παπανικολάου , του Αντιδημάρχου κ. Γ. Αγγελόπουλου και του π. Αντιδημάρχου κ. Δ. Αγγελάτου, ενώπιον του 25ου Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν κλήσεως των ανωτέρω, κατόπιν της με ΑΒΜ:ΔΒ 2019 /8321 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξης του αδικήματος της παρ. 1 του ά. 29 του Ν.2971/2001 …ι 4.11.2017 

26   ΑΔΑ: 6Υ9ΨΩ91-09Ω         7540π-2019

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A59%CE%A8%CE%A991-09%CE%A9?inline=true

Εγκρίνει …για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας, κου Γεωργίου Παπανικολάου, ενώπιον της 24ης Πταισματοδίκη Αθηνών, κατόπιν κλήσεως του ανωτέρω, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 7540π-2019 εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της διάπραξη του αδικήματος της παρ. 1 του ά. 242 ΠΚ  …  30/08/2019

30/08/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: Ω4Π2Ω91-6ΡΥ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A94%CE%A02%CE%A991-6%CE%A1%CE%A5?inline=true

Εγκρίνει .. για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας κου Γεώργιου Παπανικολάου ενώπιον της 24ης Πταισματοδίκη Αθηνών αναφορικά με το αδίκημα του άρ. 71 του Ν. 998/1979 που φέρεται να τέλεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ….  ,22.5.2019

27     ΑΔΑ: Ω0ΜΨΩ91-1Η9      Θ  19/    3261

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%9C%CE%A8%CE%A991-1%CE%979?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας, Γεώργιου Παπανικολάου, ενώπιον της 8ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ.

Θ 2019/ 3261 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας …   Γλυφάδα,18.4.2019

28   ΑΔΑ: 6Λ8ΥΩ91-1ΒΗ    Β 17/   934

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B8%CE%A5%CE%A991-1%CE%92%CE%97?inline=true

Εγκρίνει ...για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας, Γεώργιου Παπανικολάου, ενώπιον της 4ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ.

Β 2017-934 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας:…..  13.3.2019

13.3.2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

29    ΑΔΑ: ΩΛΩΨΩ91-ΦΡ5                 A  18/  1528

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B%CE%A9%CE%A8%CE%A991-%CE%A6%CE%A15?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας, Γεώργιου Παπανικολάου, ενώπιον της 2ης Πταισματοδίκη Αθηνών στα πλαίσια της με αριθμό Α.Β.Μ.

A 18/ 1528 δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος του κατόπιν εγκλήσεως του Μπαλασόπουλου Θεμιστοκλή για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση …, 19.12.2018 

30     ΑΔΑ: ΩΕΚΚΩ91-Ψ2Φ       Θ 17/   9028

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%9A%CE%9A%CE%A991-%CE%A82%CE%A6?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Γεώργιου Παπανικολάου στα πλαίσια της με Α.Β.Μ. Θ 2017/ 9028 ποινικής υπόθεσης κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας …31.10.2018

31    ΑΔΑ: ΩΖΙΕΩ91-ΘΗΥ                   Δ 18/ 794

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%99%CE%95%CE%A991-%CE%98%CE%97%CE%A5?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Γεώργιου Παπανικολάου στα πλαίσια της με Α.Β.Μ. Δ 2018/ 794 ποινικής δίωξης που ασκήθηκε εις βάρος του για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση κατόπιν εγκλήσεως της Χριστίνας …, 28.6.2018 

32       ΑΔΑ: ΩΕΟΦΩ91-ΞΔΙ        Β 16/    2506

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%95%CE%9F%CE%A6%CE%A991-%CE%9E%CE%94%CE%99?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό του Δημάρχου Γλυφάδας κου Γεωργίου Παπανικολάου αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην με ΑΒΜ

Β  2016/ 2506 ποινική δικογραφία 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

33     ΑΔΑ: ΩΗΘΔΩ91-9Σ6          ΣΤ  17/ 4287

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%98%CE%94%CE%A991-9%CE%A36?inline=true

Εγκρίνει ... για λογαριασμό των Μάριου Κασσέρη και λοιπών δεκαεπτά (17) Δημοτικών Συμβούλων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΤ 2017/4287 για φερόμενα αδικήματα που κατά τον μηνυτή τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. …. 31.7.2017

34    ΑΔΑ: 62ΚΚΩ91-2ΙΠ       Θ18/  2338

https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%9A%CE%9A%CE%A991-2%CE%99%CE%A0?inline=true

Εγκρίνει ... Θ18 2338 δικογραφίας, καθώς και της σύνταξης σχεδίου υπομνήματος –έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό και προς υπεράσπιση των Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Γλυφάδας, προκειμένου να κατατεθεί ενώπιον του 29ου Πταισματοδίκη Αθηνών. ….  1.6.2018

 Ω91-ΤΣΠ  ΣΤ 18/ 16804 ΔΙΚΗ 09-10-20

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A84%CE%96%CE%9C%CE%A991-%CE%A4%CE%A3%CE%A0?inline=true

Εγκρίνει την ανάθεση στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα της σύνταξης έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό της Αντιδημάρχου Γλυφάδας, Άννας Καυκά, ενώπιον της 14ης Πταισματοδίκη Αθηνών στο πλαίσιο ποινικής δικογραφίας που έχει σχηματισθεί εις βάρος της κατόπιν αυτεπάγγελτης μήνυσης …..22.3.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

κ.τ.λ . κ.τ.λ , κ.τ.λ 


Επισήμανση: Ευελπιστούμε αν είστε δικηγόρος να έχετε τη δυνατότητα κρίσεως όσων τελούν σε ισχύ στο Δήμο Γλυφάδας. Επίσης, είναι αυταπόδεικτο ποιοι μεθοδεύουν τις ψευδείς μηνύσεις σε βάρος του ΓΛΥΦΑΔΑ WEB καθώς και που αποσκοπούν. Αποσκοπούν στην πλήρη - καθολική ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ , ώστε να προκύπτει μεγιστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

* Για όσους/ες ελαφρά την καρδία αμφισβητίσουν το ελάχιστο όσων διαβάσατε, σας θυμίζουμε ότι ο αδερφός του δημάρχου Γλυφάδας είναι δικαστής, ενώ ο πεθερός είναι ανώτατος εισαγγελέας Αρείου Πάγου, και  κουμπάρος του τέως πρωθυπουργός της ΝΔ.

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Item Reviewed: Δήμος Γλυφάδας: Απαιτείται παράρτημα δικαστηρίων εντός του δημαρχείου Rating: 5 Reviewed By: Glyfadaweb
f="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">